پروژه‌ی بازسازی هم‌کافه، اثر امیر‌رضا صاحب، استودیو صاحب

پروژه‌ی مورد نظر، طراحی یک کافه در ساختمانی بسیار قدیمی‌ با دیوارها و ستون‌های آجری باربر متعدد و در فواصل نزدیک به هم در فضای میانی ساختمان بود، لذا ایده‌ی اصلی‌ در طراحی این پروژه، قرار‌گیری اشیا در درون اشیای دیگر، یا به عبارتی شی‌ء بر شیء (Sectional Object) در نحوه‌ی برخورد با این ستون‌ها و دیوارهای باربر و بزرگ بنا شکل گرفت؛ به این معنا که بتوانیم در طراحی این کافه، احساس فضاییِ مدرن را در فضایی که به دلیل ماهیت سازه‌ای بنا از آزادی پلان مدرن محروم بود، ایجاد کنیم و بتوانیم در عین وفاداری به دیاگرام مدرن، نوعی سلسله‌مراتب فضایی‌ و درجه‌بندی فضایی ایجاد کنیم ــ موضوعی‌ که همواره از اولویت‌های طراحی ما در کنار ایجاد فضایی راحت و خودمانی می‌باشد.
برای داشتن ظرف و بستری خالص و مناسب برای اجرای ایده‌ی مورد نظر، متریال‌های رویه‌ی توده و حجم اصلی‌ بنا تراشیده شد و آجرهای اصلی‌ و سازنده‌ی بنا به صورت خام نمایان گردیدند، سپس با توجه به لزوم حفظ دیوار‌ها و ستون‌های بزرگ و سنگین باربر، تلاش کردیم آنها را به احجامی مستقل و با هویت که در درون فضا قرار گرفته‌اند، تبدیل کنیم؛ بدین ترتیب که یک گروه از این دیوارها و ستون‌ها را به یک باکس سفید و خالص با کیفیت فضایی متفاوت که محل قرار‌گیری میز اجتماعی و رخداد‌های عمومی و جمعی‌ است، تبدیل کردیم و با گروه دیگر، محدوده‌ی بار آهنی قدرتمند که در مرکز فضا به صورت جزیره‌ای قرار گرفته را ایجاد کردیم که این احجام، در تضاد کامل با توده و حجم اصلی‌ در درون فضا قرار گرفتند. این ایده، باعث افزایش عمق و تأخیر در رسیدن به درون فضا (interiority deferring) می‌‌شود و به مخاطب احساس جذاب ‌درونِ درون فضا بودن و حس امنیت بیشتر در کافه را می‌‌دهد.

معماری معاصر ایران : تجاری، طراحی داخلی 

_________________________________            

نام پروژه: پروژه‌ی بازسازی هم‌کافه
طراح: امیر‌رضا صاحب
شرکت طراحی: استودیو صاحب
محل پروژه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس
سطح زیر‌بنا: 100 متر‌مربع
تاریخ شروع پروژه: 15/01/1395
تاریخ اتمام پروژه: 06/03/1395

این پروژه اثری است از استودیو صاحب
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار استودیو صاحب در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!