ویلا چناران

اثر سعید شناخته

پیروی فرم از عملکرد به معنای تطابق تام بین آنچه که ناظر از فرم پروژه درک می‌کند و آنچه که در پلان رخ می‌دهد نیست بلکه دستیابی به تلفیقی از این دو عامل است که به تناسباتی منجر می‌شود که فرم و عملکرد یکی شده و ماهیتی واحد یابند. در این پروژه تلاش شد تا فرم بازتابی از عملکرد و عملکرد به عنوان منبع الهامی برای شکل‌گیری فرمی متناسب با بستر پروژه که مطلوب کاربران آن بود باشد. با توجه به موقعیت قرارگیری پروژه روی زمینی با شیب 15 درصد و آب و هوای سرد و کوهستانی شهر دماوند، جلوگیری از اتلاف انرژی از طریق فرونشستن در زمین و حداکثر بهره‌مندی از انرژی خورشیدی از اهمیت زیادی برخوردار بود. بر اساس این دو عامل، استخر و فضاهای مربوطه و همچنین بخشی از طبقه‌ی همکف در داخل زمین نشسته تا علاوه بر ایجاد آسایش اقلیمی، در دیدرس تپه‌های مقابل سایت قرار نگیرد. در سطح دوم پروژه، تراس‌هایی با عقب نشینی حجم در دو وجه شکل گرفت تا با توجه به جهت‌گیری ساختمان در راستای جنوب شرق، مطبوع‌ترین نورگیری برای هر فضا تامین گردد.
در این پروژه که یک ویلای خانوادگی در منطقه‌ای ییلاقی است، تعریف زون خصوصی و عمومی از ابتدای فرایند طراحی مورد توجه قرار گرفت تا پاسخگوی حداقل و حداکثر تعداد کاربران باشد. این در حالی است که محدودیت‌هایی از دو جنبه، یعنی کاهش هزینه‌ی ساخت و همچنین وجود درخت‌هایی در محدوده‌ی سایت، جهت کاهش مساحت زیربنا وجود داشت. فرایند طراحی با دیاگرامی مبنی بر تفکیک زون عمومی و خصوصی، با قرارگیری یک اتاق خواب در همکف و سه اتاق خواب در سطح اول روی آن به عنوان زون خصوصی و فضای نشیمن عمومی با سقف بلند در مقابل آن این تقسیم فضایی صورت گرفت اما پس از ارائه‌ی اولیه به کارفرما متوجه شدیم که وی قصد دارد در آینده فضایی به ساختمان در سطح سوم اضافه نمایند تا به عنوان یک نشیمن خصوصی عمل کرده و دارای چشم اندازی وسیع به منطقه باشد. بنابراین درصدد برآمدیم که با ایجاد فضای مورد نظر او در همان سطح دوم از مداخله‌ی احتمالی پس از اتمام کار و افزوده شدن یک طبقه به بنا جلوگیری نماییم پس هرآنچه که مورد نیاز او برای تامین فضای خصوصی با کیفیت فضایی فراتر نسبت به سایر فضاها بود با اختلاف سطح اندکی نسبت به سطح دوم ایجاد گشت.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_______________________________________

نام پروژه: ویلا چناران

کاربری: ویلایی

دفتر/ شرکت معماری: استودیو شناخته

معمار: سعید شناخته

طراح داخلی: سعید شناخته

همکاران طراحی: ثمین اشراقی، عرفان جواهری

کارفرما: یعقوب بایرام پور

سازه: بتنی

مساحت زمین: 870 مترمربع

زیربنا: 400 مترمربع

موقعیت: دماوند- چناران

مدارک فنی

گله کوه، اثر سعید شناخته