ویلا دره، اثر امید آذری، جعفر لطف الهی

سایت پروژه در لبه‌ی شمالی بومهن واقع شده است. جایی که در دامنه کوه و نزدیک چشمه قرار دارد. هندسه ویلا دره نتیجه دگرگونی سه منحنی موجود در توپوگرافی زمین در سه سطح می‌باشد. هدف پروژه کمترین میزان دخل و تصرف در وضع طبیعی زمین است. این، یک حمله شاعرانه از منحنی های زمین به ویلا می‌باشد.
دگرگونی فرم ویلا با برخواستن ارتفاع منحنی‌ها در امتداد جنوب و برای تسلط یافتن دید و منظر ویلا به چشم انداز دره مقابل آن آغاز می‌شود. در ادمه حرکت این خطوط سلسله مراتب فضایی ویلا در سه طبقه شکل می‌گیرد. در طبقات اول و دوم این منحنی‌ها به درون ویلا تغییر مسیر داده‌اند و موجب شکل‌گیری حیاط داخلی و وید شده‌اند.
نقش این حیاط به عنوان فضای واسط (مفصل) می‌باشد. که سلسه مراتب فضایی را حول خود سازماندهی می‌کند. حیاط داخلی، فضای پذیرایی را از استخر در طبقه اول و خواب والدین را از خواب فرزندان در طبقه دوم ایزوله می‌کند، در نهایت دوخواب به چشم‌انداز دره و حیاط مشرف شدند و خواب سوم نیز به سمت کوه و حیاط مشرف شد.

معماری معاصر ایران :مسکونی

_______________________________            

نام پروژه: ویلا دره
عملکرد: مسکونی
معماران اصلی: امید آذری، جعفر لطف الهی
کارفرما: خانم دادیار
همکاران طراحی: محمد خدابنده لو، مهدی خدابخش، ابوالفضل حیدری، کیمیا خوراک چی.
آدرس پروژه: بومهن
مساحت/زیربنا: 450 مترمربع
جزئیات طبقات و کاربری آنها: سه طبقه ویلایی
جوایز کسب شده توسط پروژه:
1) تقدیر شده جایزه معماری آمریکا 2017
2) نامزد جایزه معاری آسیا 2017

این پروژه اثری است از امید آذری، جعفر لطف الهی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار امید آذری، جعفر لطف الهی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!