ویلا خرم، اثر مسعود ملکوتی

اثر راه یافته به مرحله‌ی داوری چهارمین جایزه ساختمان سال ایران

معماری معاصر ایران: ویلا

____________________________________

نام پروژه/ عملکرد: ویلای خرم/ مسکونی

دفتر طراحی: ملکوتی

معمار اصلی: مسعود ملکوتی

همکار طراحی: سمیرا باحجب قاسمی

نوع سازه: دیوار باربر بتنی

نوع تأسیسات: تاسیسات مرکزی

آدرس پروژه: کرج، شهرک زیبادشت شمالی

مساحت: 150 مترمربع و زیربنای 300 متر مربع

کارفرما: آقای مهدی خرمی

تاریخ شروع و پایان ساخت: 96/09/20 الی 98/09/20

عکاسی پروژه: ابوفاضل امیر

ایمیل: msd.malakouti@gmail.com

بانـوی ‌اسـفـنـد، اثر کیانوش یوسفیان و مریم فرهادی