ویلا ی قلات، اثر محمد جعفر کاشف

مساحت زمین 1500 متر مربع و دارای شیب تند ( حدود 40 درصد) است که رودخانه‌ی قلات در ضلع جنوب شرقی و نسبت به خیابان حدود 20 متر پایین‌تر قرار گرفته است.
اهداف اصلی در طراحی معماری
1. توجه به مناظر طبیعی اطراف، خصوصاً جهت جنوب و جنوب غربی
2. ممانعت از دید و توجه به آلودگی‌های بصری بسیار زیاد عناصر غیرطبیعی اطراف، مانند ساخت‌و‌سازهای با کیفیت پایین اطراف
3. استفاده ی حداکثر از شیب طبیعی زمین
4. استفاده از مصالح ماندگار به لحاظ شرایط اقلیمی منطقه
5. به حداقل رساندن بازشوها و پنجره‌های ساختمان به لحاظ شرایط اقلیمی وهمچنین تامین امنیت (عدم استفاده تمام مدت از ساختمان)، ضمن تامین دیدهای مناسب به مناظر اطراف
حاصل طراحی
با توجه به شیب زیاد زمین ساختمان در3 طبقه طراحی گردیده که روی سقف طبقه ی دوم در حدود یک متر پایین‌تر از سطح خیابان است. قسمتی به فضای سبز اختصاص داده شده و قسمتی به‌عنوان پارکینگ اتومبیل به صورتی طراحی گردید که توسط یک رمپ -پس ازعبور از فضای گلخانه- دسترسی به ورودی ساختمان و طبقات زیر را تامین می‌نماید.
طبقه ی میانی (دوم) با توجه به مساحت بیشتر نسبت به طبقات دیگر و داشتن دید مناسب به مناظر اطراف به فضای مورد نیاز روز (سالن، نشیمن و آشپزخانه و فضای تفریحی) اختصاص داده شد و در طبقه زیرین که در حدود 10 متر از تراز رودخانه بالاتر قرار دارد، اتاق‌خواب‌ها و فضای نشیمن شب و فضای سونا و جکوزی طراحی شده است.
دیوارهای خارجی ساختمان تماماً بتنی و نمای خارجی به صورت نمایان است که قسمت‌هایی از آن تیشه‌ای شده است.
دیوارهای محوطه و کف‌سازی محوطه کلاً با سنگ لاشه کار شده است. محوطه در ترازهای مختلف طراحی گردیده به طوری که در کلیه ی قسمت‌ها دید به رودخانه و مناظر اطراف تامین گردد.

معماری معاصر ایران : ویلایی   

___________________________________            

نام پروژه ـ عملکرد: ویلای قلات، مسکونی
معمار اصلی: محمد جعفر کاشف
نوع سازه: بتنی
آدرس پروژه: شیراز، ییلاق قلات
مساحت کل: 1300 متر مربع
تاریخ شروع و پایان ساخت: 1396 - 1393