ویلای فشم

سایت پروژه ویژگی های خاص و منحصر به فردی داشته که ایده اصلی دیاگرام فرم و سیرکولاسیون به تبعیت از آن به دست آمده است.
شکست به یکباره زمین و اختلاف ارتفاع ایجاد شده، لند اسکیپ را به دو باغ کاملاً مجزا تقسیم کرده است. باوجود این اختلاف ارتفاع 9 متری، سعی طراحان بر اتصال این دو باغ بوده است. به طوری که هیچ کدام از آن ها به خصوص باغ بالا، بلا استفاده و متروک نشود و جریان عبور و استفاده در هر دو ایجاد شود. اتصالی مفید با عناصر و المان های معماری مدنظر قرار گرفت.
باغ اول که در تراز ورودی ویلاست و باغ دوم که فضایی خصوصی و محفوظ تری دارد.
فرم ویلا هم متعاقباً، ملزم به برقراری ارتباط بین دو باغ شده، فرمی که فضاهای مثبت طبقه اول را می سازد و فضای منفی ایجاد شده در دل آن، حیاط مرکزی ویلا را می سازد. استقرار فضای گپ و نشیمن در این حیاط مرکزی تعریف می شود.
تمام جدار های داخلی به حیاط مرکزی مشرف هستند و از آن نور می گیرند. فرم ویلا، پرسپکتیو زیبایی را برای کاربر حیاط مرکزی ایجاد می کند. ( تاثیر متقابل فضای منفی و مثبت برهم)
فرم در طبقه دوم، تراس هایی را می سازد که در ترازی غیر از دو باغ اصلی سایت قرار دارند.
با توجه به همجواری ها و شیب سایت، ایجاد این تراس ها و حیاط ها در ترازهای متفاوت، باعث گردید، بنا به فعالیت و خواسته کاربر در زمان های متفاوت، دید بهتری ایجاد گردد.

نام پروژه / دفتر طراحی: ویلای فشم
شرکت طراح / دفتر طراحی: زمردی و همکاران
معماران اصلی: شهروز زمردی
همکاران طراحی: آنا اخلاقی – شیرین باقری – پیام الرحمن – یاسمین فتحی – حامد نوریان – علی مروج
طراحی و دکوراسیون داخلی: زمردی و همکاران
نوع تاسیسات / نوع سازه: فلزی
آدرس پروژه: فشم، روستای گرمابدر
مساحت / زیربنا: 1100 متر مربع
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت: در حال ساخت
ایمیل شرکت: zomorrodi@zomorrodi-associates.com
وبسایت:         
www.zomorrodi-associates.com

این پروژه اثری است از زمردی و همکاران
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار زمردی و همکاران در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!