ویلای سیسنگان

پروژه سیسنگان با زمینی به مساحت 800 متر و زیر بنای 140 متر، توسط کارفرما به ما سپرده شد و از ما درخواست پروژ‌ه‌ای ساده و متفاوت را داشت با این طرح سوال ما سقف پروژه را به صورت شیب دار طراحی کردیم که با آب هوا و میزان بارش در شمال کشور همخوانی داشته باشد و حجم را به 3 قسمت فضاهای خصوصی، فضاهای خدماتی و فضاهای عمومی تفکیک کردیم و بعد باکس وسط که شامل فضاهای خدماتی بود را کمی جابجا کردیم و به سمت جنوب حرکت دادیم که هم از نظر دید و نور فضای بهتری داشته باشیم و هم در سمت در ورودی حس دعوت به ساختمان و تاکید به وجود بیاید. پروژه‌ی سیسنگان ساده و به دور از پیچیدگی است و سعی در خالص بودن سازگاری با سایت پروژه دارد. در نما، برای گرما بخشیدن و تعامل ساختمان و سایت چوب مورد استفاده قرار گرفته است.

معماری معاصر ایران: ویلا 

_____________________________

نام پروژه : ویلای سیسنگان
آدرس دقیق پروژه : مازندران جاده نوشهر محمود آباد خیابان کاظمی کوچه توشکا پلاک 17
معماران : سامان سلیمانیها
طرح سازه : مهندس دولت شاه
نوع سازه: بتنی
طراحی تاسیسات: بهزاد اشرف
مساحت سایت پروژه : 800 متر مربع
مساحت کل ساخته شده : 140متر مربع
نوع ساختمان : مسکونی
کارفرما : آقای رامبد توکلی

این پروژه اثری است از سامان سلیمانیها
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!