ویلای دماوند اثر اشکان رفیعی

اثر تقدیر شده در جایزه‌ی مستر پرایز آمریکا در بخش مسکونی

سوال مطرح شده برای پروژه، این بود که چگونه ساختار ویلا می‌تواند به عنوان یک فضای برنامه ریزی شده عمل کند؛ یا برعکس، چگونه برنامه به عنوان ساختار عمل می‌کند. این ویلا از دو عنصر تشکیل شده است؛ اول، شبکه‌ی ساختاری که از تبدیل یک سیستم تیر و ستون به یک شبکه‌ی فضایی دکارتی از هسته‌ها بوجود آمده است و دوم یک جعبه‌ی شیشه‌ای که بر شبکه قرار گرفته است. این شبکه هم به عنوان یک فضای خصوصی و هم به عنوان یک ساختار فعال برای جعبه‌ی شیشه‌ای که شامل برنامه‎ی عمومی است عمل می‌کند.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_______________________________________

نام پروژه-عملکرد: ویلای دماوند، مسکونی

معمار اصلی: اشکان رفیعی

همکاران طراحی: مهدیس سریزدی، محمد مهدی صافی

آدرس: ایران، دماوند

مدارک فنی