ویلای اسبورِز
معماری از رِنا دیزاین / رضا نجفیان
مازندران، در حال اجرا

ویلای اسبورِز به درخواست کارفرما در نقطه‌ای بکر روی تپه‌ای جنگلی در منطقه‌ای به نام اسبورِز در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر ساری طراحی شده است. خلوص، امنیت بالا، داشتن حریم و عدم اشراف از بیرون به داخل بنا و در عین حال فضاهای داخلی دنج و آرام، خواسته‌های اصلی کارفرما برای طراحی این پروژه بود.
برای طراحی پروژه از خالص‌ترین فرم هندسی ـ مکعب ـ استفاده شده است. تأثیر متقابل خطوط منحنی تپه بر این مکعب باعث شد که این حجم با کمی تغییر خود را به طبیعت نزدیک‌تر کند و صلبیت آن کاهش یابد؛ بدین شکل در عین حفظ خلوص حجم اولیه، موجب سیالیت و پویایی آن شده و حجم ارتباط بهتری با محیط طبیعی برقرار کرده است.
به منظور حفظ شخصیت توپوگرافی و بکر ماندن سایت، دسترسی به بنا بدون دخل و تصرف در فرم ارگانیک تپه تأمین شده است. این دسترسی در جهت حفظ خلوص فرم بنا نیز در زیر ساختمان امتداد یافته و ورود به بنا را از این بخش به صورت عمودی میسر می‌سازد. نوع تعبیه‌ی دیگر‌بازشوها در این بنا نیز در جهت حفظ یکپارچگی فرم آن است. بدین گونه که دو وجه انتهایی از حجم به شیشه‌های تمام‌قد اختصاص یافته و سایر بازشوها با تداومی برگرفته از فرم، بخش جدایی‌ناپذیری از حجم را تشکیل می‌دهند.
با آنالیز سازه‌ای یک مکعب ساده و حجم طراحی شده، مشاهده می‌شود که فرم طراحی‌شده کاهش بیش از 50٪ تنش ماکزیمم در سازه را به وجود می‌آورد؛ یعنی فرم جدید کاملاً بهینه‌تر از یک مکعب ساده عمل می‌کند و بر آن برتری دارد. این رفتار مناسب سازه‌ای به دلیل فرم خاص ایجادشده در سطح است. در این مطالعه از مدل پلاستیک مورـ‌کولمب که برای مصالحی مانند بتن جواب‌های دقیق‌تری نشان می‌دهد، استفاده شده است.
تأثیر هندسه‌ی حجم بیرونی در داخل ساختمان نیز تبلور یافته و باعث ایجاد حس آرامش و پویایی در فضا شده است. فشار نیروهای حجم در داخل بنا به گونه‌ای طراحی شده که نوعی تقسیم فضایی مناسب و پیوسته ایجاد کند. بیشترین تأثیر این نیروها در طراحی راه‌پله‌ی ارتباطی طبقات به چشم می‌خورد که کاملاً پیوسته و همگام با فرم اصلی بنا شکل گرفته است. طراحی و قرارگیری سایر فضاهای داخلی با توجه به کیفیت مناسب ارتباط دو بازشوی تمام‌شیشه‌ای بنا انجام گرفته است. همچنین امکان استفاده‌ی مناسب از جریان طبیعی هوا در داخل بنا نیز فراهم شده و در عین حال با ایجاد ارتباط بصری مناسب بین دو بازشوی اصلی، حس احاطه شدن در طبیعت به مخاطب القا می‌شود. در نهایت با قاب کردن طبیعت در فضاهای داخلی اصلی این بنا تجربه‌ای جدید برای مخاطب خلق می‌شود تا شور و هیجان طلوع و حس آرامش غروب را در منظر قاب خانه‌ی خود مشاهده کند.

ویلای اسبورِز

_______________________________________

طراح: رضا نجفیان
همکاران طراحی: محمدجواد فرجی، محمدحسین حمزه لویی، صدف دیلمی، مریم نجفیان، پریس یوسفی، محسن تاجیک
سازه: محمد یزدی
کارفرما: روح‌اله فرجی اسبورزی
محل اجرای پروژه: مازندران
آغاز عملیات اجرایی: اردیبهشت 1391

رِنا دیزاین

www.rezanajafian.com
r.najafian@gmail.com

مدارک فنی