ویلا[در]میان، اثر امیررضا صاحب، استودیو صاحب

سایت پروژه در دامنۀ زیبای دره‌ی مشا واقع شده است. مهمترین مسأله برای ما پس از بازدید از سایت عدم ایجاد مانعی جدید در بستر و تلاش برای حفظ حداکثری امتداد دید و حرکت بستر طبیعی زمین بود. ایده اصلی در راستای پاسخ به این مساله، شکافتن توده پروژه از نقطه تلاقی آن با زمین بود که حاصل آن ایجاد دو باکس خالص و فضای خالی میانی آن دو بود.
این فضای خالی میانی، بدون داشتن عملکردی متعارف به عنوان مهمترین فضای این پروژه، تنها منتقل کنندۀ حس بودن و حضور در میان آرامش دره را برای مخاطب به همراه دارد، همچنین امکان دید به دره را از میان بنا فراهم می‌کند (امتداد دید از بیرون به درون و به بیرون) و بنابر‌این کلیه فضاهای عمکردی پروژه در داخل دو باکس خالص و سفیدِ ایجادشده جای گرفته‌اند. این دو باکس برای ایجاد بیشترین گشودگیِ ممکن در قسمت میانی با توجه به شرایط محدودۀ قابل ساخت در سایت، موازی خطوط کناری سایت قرار گرفتند و دو پل بلند در فضای خالی میانی، این دو باکس را به هم مرتبط می کند.
ویلا [در] میان درست جایی میان پل بلند معلق در فضای خالی میانی، با دید کامل به سمت شمال و جنوب، بیشترین حسِ بودن و حضور در میان دره را برای مخاطب به همراه دارد.

معماری معاصر ایران: مسکونی، ویلایی

______________________________            

نام پروژه : ویلا[در]میان
عملکرد: مسکونی
معمار اصلی: امیررضا صاحب
معمار همکار: مریم شاکر
دفتر طراحی: استودیو صاحب
محل اجرا: مشاء، جنب شهرک نگین ، بالای آبریزکوه
کارفرما: علی‌ صحت
نظارت معماری: امیر رضا صاحب
اجرای پروژه : مهندس غلامرضایی
نوع سازه: اسکلت فلزی و تیرچه بلوک
تاریخ طراحی: 1394
تاریخ اتمام: 1397
تاسیسات: گرمایش از کف
عکس: علی‌ دقیق
زیر بنا: 420 متر مربع
مساحت: 1170 متر مربع

این پروژه اثری است از استودیو صاحب
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار استودیو صاحب در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!