ویلا[در]میان، اثر امیررضا صاحب

سایت پروژه در دامنه‌ی زیبای دره‌ی مشا واقع شده است. مهم‌ترین مساله برای ما پس از بازدید از سایت عدم ایجاد مانعی جدید در بستر و تلاش برای حفظ حداکثری امتداد دید و حرکت بستر طبیعی زمین بود. ایده‌ی اصلی در راستای پاسخ به این مسئله، شکافتن توده‌ی پروژه از نقطه‌ی تلاقی آن با زمین بود که حاصل، ایجاد دو باکس خالص و فضای خالی میانی آن دو بود.

این فضای خالی میانی، بدون داشتن عملکردی متعارف به عنوان مهم‌ترین فضای این پروژه، تنها منتقل‌کننده‌ی حس بودن و حضور در میان آرامش دره را برای مخاطب به همراه دارد، همچنین امکان دید به دره را از میان بنا فراهم می‌کند (امتداد دید از بیرون به درون و به بیرون) و بنابر‌این کلیه‌ی فضاهای عملکردی پروژه در داخل دو باکس خالص و سفیدِ ایجادشده جای گرفته‌اند. این دو باکس برای ایجاد بیشترین گشودگیِ ممکن در قسمت میانی با توجه به شرایط محدوده‌ی قابل ساخت در سایت، موازی خطوط کناری سایت قرار گرفتند و دو پل بلند در فضای خالی میانی، این دو باکس را به هم مرتبط می‌کند.

ویلا [در] میان درست جایی میان پل بلند معلق در فضای خالی میانی، با دید کامل به سمت شمال و جنوب، بیشترین حسِ بودن و حضور در میان دره را برای مخاطب به همراه دارد.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_______________________________________

نام پروژه-عملکرد: ویلا[در]میان

معمار اصلی: امیر رضا صاحب

دفتر-شرکت طراحی: استودیو صاحب

همکار طراحی: مریم شاکر

ناظر: امیررضا صاحب

عکاس: علی‌ دقیق

مساحت-زیر بنا: 1170 مترمربع، 420 مترمربع

مساحت: 1170 مترمربع

کارفرما: علی‌ صحت

آدرس پروژه: مشاء، جنب شهرک نگین، بالای آبریزکوه

مدارک فنی