ويلای پدر و پسر، اثر تداوم پویا

– پروژه در زمينی به مساحت 1000 مترمربع در ابعاد 50*20 قرار گرفته است. برنامه پروژه برای استفاده دو خانواده (پدر و پسر) تعريف شده بود. با توجه به محدوديت موجود، پروژه به صورت يک ويلای دوتايی تعريف شد تا علاوه بر وفادار ماندن به ضوابط پاسخ مناسبی برای برنامه فيزيکی باشد.
ايده طراحی تداخل فضای بيرون و درون و نزديک کردن کيفيت فضايی آنهاست که برای رسيدن به اين منظور باغ بيرونی به درون ساختمان کشيده شد تا فضای سبز در درون پروژه شکل گيرد و علاوه بر اضافه کردن سطوح نورگير که با توجه به دوتايی بودن ويلا و تعدد عملکردها مورد نياز بود تمامی بازشوها به فضای سبز ارتباط داشته باشد. در نهايت سقفی يکپارچه حجم را دربرمی گيرد که علاوه بر پوشش فضای داخلی، پيوستگی فرم را سبب می شود. اين سقف در جبهه شرقی و بخشی از نمای شمالی روی نمای اصلی پروژه حرکت می کند.
یکپارچگی فرم بیرون، پوششی است برای عملکرد دوگانه درون.

   معماری معاصر ایران: مسکونی

 _________________________________
طراحان: رضا صياديان، سارا کلانتری، اسماعيل طلايي
همکاران طراحي: حميدرضا رزم آريا، سميراميس قربانی
محل پروژه: شهرک ساحلی خزرشهر جنوبی، ويلای شماره 308
ایمیل: info@tdcoffice.com
سایت: www.tdcoffice.com

این پروژه اثری است از دفتر معماری تداوم پویا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار معماری تداوم پویا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
ویلای اسبورِز، اثر رضا نجفیان ، رِنا دیزاین