واحدهاي مسكوني مجموعه صنعتي بندرعباس، اثر بیژن شافعی

  واحدهاي مسكوني مجموعه بندرعباس همراه با ساختمان‌هاي اداري و رفاهي اين مجموعه حدوداً 20 سال پيش در نزديكي اسكله شهيد رجايي و در 25 كيلومتري بندرعباس، در جاده‌اي موسوم به كشتي‌سازي طراحي و ساخته شد.
4 واحد مسكوني در منتهي اليه قسمت شمالي سايت به دور از فعاليت‌هاي صنعتي استقرار يافته‌اند. واحدها با دسترسي مستقل از خارج سايت و به شكل تيپ و در دو طبقه طراحي شده‌اند و هردو واحد يك فضاي همسايگي را ايجاد مي‌نمايند. حياط ورودي، با ديوارهاي واحدها محصور شده و سايه مناسب ايجاد نموده است. طراحي واحدها به گونه‌اي است كه هم فضاهاي اصلي و هم فضاي سرويس‌هاي بهداشتي با بيرون‌زدگي از لبه اصلي ساختمان از كوران و تهويه طبيعي برخوردار باشند. در طراحي فضاهاي داخلي تفكيك لازم در نظر گرفته شده است. فضاي مهمان و پذيرايي در طبقه اول همراه با آشپزخانه و انبار و فضاي نشيمن خصوصي و خواب در طبقه دوم پيش‌بيني شده است. ورودي واحدهاي مسكوني با ايجاد مكان سرپوشيده و سايه، اصالت محلي و منطقه‌اي خود را حفظ كرده و در بالاي آنها فضاي بهارخواب‌ها براي ساكنين در شب، در نظر گرفته شده است. اين بار ايوان‌هاي بيرون زده، ارزش‌هاي ديروز را با نگاهي جديد، محل استقرار دستگاه‌هاي تهويه نموده است.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_________________________________         

کارفرما: شرکت گسترش خدمات بازرگانی
طرح: بیژن شافعی
سازه: شهرام رحمانیان
تاسیسات: محمد تقی لطیفیان
پیمانکار: امانی-شرکت بار و انبار
تاریخ پروژه: 1367-1369
موقعیت: بندر عباس

این پروژه اثری است از بیژن شافعی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار بیژن شافعی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
واحد مسكوني شماره 292 خيابان نصرت، اثر بیژن شافعی