نمای ساختمان مدیریت طرح‌های صنعتی ایران اثر استودیو معماری دال

ایده ی اصلی طراحی این گونه شکل گرفت که با توجه به عمق زیاد پروژه به گونه ای نور را به داخل هدایت کرده و در حد مطلوبی همه ی فضا ها را از نور طبیعی بهره مند کنیم . این مطلوب با کم کردن از حجم و ایجاد شکافی عمقی در دل پروژه حاصل شد. در واقع ایجاد یک ووید سرتاسری هم نور مورد نظر را تامین کرده است و هم باادامه دادن فضای سبز در دل پروژه باعث ایجاد تراس های سبز و فضاهای بکر و روح انگیز در دل برج شده است. در نمای جنوبی پروژه به منظور کنترل ورود نور آفتاب و نیز یکپارچه تر شدن نما از لوور های عمودی استفاده شده است و در نمای شمالی به علت وجود نور مطلوب فاصله ی لوورها زیاد شده که نور مطلوب شمال را حدالمقدور به داخل واحد های اداری هدایت کند. در طراحی این پروژه سعی برآن بوده که با ایجاد فضاهای آرام و دارای نور و تهویه طبیعی، محیطی مناسب جهت توسعه ی پایدار فضای اداری مجموعه فراهم آید.

معماری معاصر ایران : اداری            

_________________________________________            

نام پروژه: نمای ساختمان مدیریت طرحهای صنعتی ایران
دفتر طراحی: استودیو معماری دال
معماران اصلی: علی رضا اسفندیاری –هیلدا تهرانی
همکاران طراحی: محمدرضا اسفندیاری – آتوسا شیران
نوع سازه: فلزی
آدرس پروژه: تهران – بلوار آفریقا-خیابان تابان غربی
کارفرما: شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران
وبسایت: www.daalstudio.com

این پروژه اثری است از دال استودیو
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دال استودیو در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!