نمایشگاه صنایع هوایی ودجا، اثر علیرضا کریمی‌کلور

معماری معاصر ایران

_________________________________

نام پروژه: نمایشگاه صنایع هوایی ودجا
مدیر پروژه: دکتر سیاوش تیموری
طراح: علیرضا کریمی کلور
همکار طراحی: مرتضی نگین تاجی

این پروژه اثری است از علیرضا کریمی‌کلور
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علیرضا کریمی‌کلور در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
طرح مرکز فرهنگی NPAK ارمنستان اثر شرکت معماری کوشک