نمایشگاه خودرو مازراتی، اثر اثر امید آذری، جعفر لطف الهی

کارفرمای پروژه قصد دارد تا در ایران خودروهای مازراتی را در محله نیاوران به نمایش بگذارد. مازراتی از خودروهایی محسوب می‌گردد که در عرصه طراحی مفهومی خودرو پیشتاز می‌باشد. بر این اساس در طراحی ساختمان پروژه سعی شد تا فضای داخلی نمایشگاه از فرم‌های آیرودینامیک بدنه خودرو تجلی یابد. لذا پروژه به شیوه‌ای غیرمعمول و با الهام از ساختار دینامیکی ماشین طراحی شد، ماشین به عنوان یک هدف نقش برجسته‌ای را در فرایند شکل‌گیری پروژه داشته و منتج به یک ساختار جدید تکتونیکی با روش‌هایی متفاوت از سازه‌های معمولی در ساختار بنا گردید. به علت مساحت کم ساختمان و شیب تند زمین، فضاهای داخلی به صورت سطوح شیبدار نیم طبقه ایی طراحی گردید. این نیم‌طبقه‌ها به وسیله جک هیدرولیکی امکان جابجایی و انتقال خورد را در همه طبقات فراهم می‌آورد و همچنین امکان روئیت خودروها را از فاصله دور فراهم می‌سازد. کل سازه با استفاده از دو ستون مایل ضربدری به شکل ( X ) تمامی وزن ساختمان را به پی‌های آن منتقل می‌نمایند.

معماری معاصر ایرن: تجاری

________________________________

نام پروژه: نمایشگاه خودرو مازراتی
عملکرد: نمایشگاهی، تجاری
معماران اصلی: امید آذری، جعفر لطف الهی
کارفرما: دکتر صادقی
همکاران طراحی: ابوالفضل حیدری، مجتبی یعقوبی، مهدی خدابخش
آدرس پروژه: تهران، نیاوران
مساحت/زیربنا: 60۰ مترمربع
جزئیات طبقات و کاربری آنها: چهار طبقه

این پروژه اثری است از امید آذری، جعفر لطف الهی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار امید آذری، جعفر لطف الهی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!