نمازخانه‌ی حافظیه

نمازخانه حافظیه شیراز با هدف برگزاری نماز برای بازدید کنند‌گان و مسافران در آرامگاه حافظ طراحی گردید. با توجه به سایت پروژه که دارای قدمت تاریخی چندصد ساله می باشد روند طراحی نمازخانه به سمت هم خوانی فرم آن با محوطه آرامگاه شکل گرفت. استفاده از مصالح آجر در مجموعه آرامگاه به خصوص به شکل فخرالمدین باعث شد طرح کلی به سمت مکعبی آجری با جداره مجوف سوق داده شود. جهت قبله و قرارگیری در محور مستقیم با آرامگاه حضرت حافظ از جمله نکات مهم در تعیین ورودی زنانه و مردانه و جهت گیری فرم نمازخانه در سایت بود. با انتخاب مدول مجوف برای جداره اصلی نمازخانه امکان تالالو نورخورشید در فضای داخلی نمازخانه به هنگام روز و تاثیر معکوس آن در شب در فضای خارجی فراهم شد. باز شدن تصاعدی مدول آجر به سمت نور خورشید و هدایت آن به فضایی داخلی به ایجاد فضایی شاعرانه و عرفانی کمک کرده است. قرار گرفتن محراب به صورت حجم صلب در یک جداره شفاف که باعث ایجاد قابی از جنس نور در پیرامون آن می شود به هرچه شاخص‌تر شده محراب کمک می‌کند. حوضچه مقابل محراب در سایت مجموعه علاوه بر شاخص کردن محراب به افزایش رطوبت و تلطیف هوا در محوطه با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه کمک می کند. تالالو نور منعکس شده از سطح آب بر روی جداره‌ها و سقف فضای داخلی از دیگر نکات تاثیر گذار در شاخص کردن محراب و فضای نمازخانه می‌باشد.

نام پروژه: نمازخانه حافظیه
شرکت طراحی: گروه طراحی معماری امیرحسین اشعری
طراح: امیرحسین اشعری ( از شیراز)
همکاران طراحی: زهرا جعفری، نیلوفر عسگری
سه بعدی: مصطفی یکترزاده
کارفرما: سازمان میراث فرهنگی شیراز
محل پروژه: شیراز، آرامگاه حافظ شیراز
سطح زیربنا: 155 متر مربع
پست الکترونیکی: Amir_ashari@yahoo.com

این پروژه اثری است از گروه معماری اشعری و همکاران
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثارگروه معماری اشعری و همکاران در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!