نقاشی های الهام لطفی

الهام لطفی، متولد تهران و کارشناس ارشد معمارى از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. عمده‌ی مطالعات او در زمینه‌ی لنداسکیپ معماری است. او در مجموعه‌ی هارمونیک سنتر مشاور معمارى، طراحى داخلى، مبلمان و فضاسازى است. در نقاشی‌هایش سعی در القاء روح موثر بر مخاطب و ببینده دارد. آثارش جستجو براى الهام، جشن زندگى و نقاشى از روى قلب و احساس است. زن در نقا‌شی‌های وی با سرهايى که با گل شکوفه می‌کنند، نشانی از جشن عارفانه‌ی زنان است.
وی در مورد آثارش چنین بیان می‌کند: «انسان‌ها را نقاشى نمی‌کنم، بلکه احساسات آنها را نقاشى و رنگ می‌کنم. تعریف من از روحيه و احساسات زن (بانو)، راهى طبيعى براى بيان خود و ارتباط با جهان است. من اين چشم‌انداز را (flower head) می‌نامم. کسانی که با انرژى فراوان، ايده‌ها و احساسات شکوفا می‌شوند، چشمانشان بسته است، طوری که آنها می‌توانند به سمت درون، به قلب‌هايشان نگاه کنند. من معتقدم که پاسخ سوالات زندگانیمان در درون ماست و هنگامى که پيدا شد به ما کمک می‌کند تا معناى واقعى زندگى را کشف کنيم و در درخشان‌ترين نور، روشن شويم. من هميشه احساس قوى بودن زنانه داشته‌ام، که از آن به عنوان انرژى زنانه یاد می‌کنم. انرژى زنانه را به عنوان ظريف (گيرنده و پاسخگو) توصيف می‌کنم. نوعى از انرژى که قدرتمند است تا زندگى و جهان را تغيير دهد. روزهايى که انرژى و احساس بانوانه را بيشتر و بيشتر از قبل در جهان می‌بينيم، جنبشى درخشان از فرهنگ جنگجوى زنانه بيدار است. بانوانى که با شاخه‌ی زيتون‌هاى در سر آويخته، مسيرى را براى نسل‌هاى آينده روشن می‌کنند، که الهام بخش هر روز من است.
شاخه‌ی زيتون، سنبل صلح، پيروزى و دوستى است که آداب و رسوم يونان باستان را نشان می‌دهد و بيشتر در فرهنگ حوزه‌ی درياى مديترانه يافت می‌شود. تاريخچه‌ی شاخه‌ی زيتون در يونان و روم، در اساطير يونانى آتنا با پوزيدون، خداى دريا براى در اختيار داشتن آتن به رقابت پرداختند. پوزيدون با پرتاب نيزه‌ی سه شاخه خود به آکروپليس که آب دريا از آن فوران کرد، ادعاى در اختيار گرفتن آن را نمود، ولى آتنا با کاشت درخت زيتون براى اولين بار خوبى را به کار برد و صلح و دوستى را پيشنهاد کرد. دادگاه خدايان و الهه تشکيل شد و آنها آتنا را برگزيدند، به آتنا حکم دادند و او را انتخاب کردند، به اين دليل که او هديه‌اى زيبا به زمين داده بود. هم اکنون تاج گل‌هاى زيتون بر سر عروس‌ها گذارده می‌شود و به برندگان المپيک این تاج هديه داده می‌شود.

این پروژه اثری است از مهندس الهام لطفی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!