مستند ساختمان سال ایران اثر مشترک مبین شعبان نژاد، محمدحسین رضائی و امین پرهیزگار است. این مستند به داستان شکل گیری و برگزاری سه دوره از جایزه ساختمان سال ایران می‌پردازد. رویدادی که می‌کوشد با روش داوری خاص خود، نقطه‌ی عطف و تأثیرگذاری در مسابقات معماری ایران محسوب گردد. در این مستند، ضمن گفتگو با داوران و دست اندرکاران، تصویر اصل و دست اولی از بازدیدهای داوران از پروژه‌ها، برخورد و بازخوردهای معماران و کارفرمایان با ایشان و… نیز برای نخستین بار پخش می‌شود. این مستند نخستین بار در 4 مهر 98 بصورت اختصاصی و انحصاری از دانشنامه هنرمعماری پخش شد