موزه‌­­ی گوگنهایم بیلبائو

ترجمه‌­­ی اشکان جیهوری

موزه‌­­ی گوگنهایم بیلبائو حاصل مشارکتی بی‌­­مانند بین دو نهاد است: یکی دولت ایالت باسک به عنوان تأمین‌­­کننده‌­­ی مالی و مالک پروژه و دیگری مؤسّسه‌­­ی سالومون آر. گوگنهایم که وظیفه‌­­ی راه‌­­اندازی موزه و تأمین کلکسیون هنری اصلی موزه را بر عهده دارد. موزه‌­­ نشانگر قدم‌­­های اولّیه‌­­ی نوسازی مناطق سابق بازرگانی و گمرکی شهر به موازات کرانه‌­­ی جنوبی رودخانه نِرْویون است. موزه با قابلیّت دسترسی از مناطق تجاری و تاریخی شهر، همچون شاخصی در مرکز یک مثلث فرهنگی قرار می‌­­گیرد که اضلاع آن را موزه‌­­ی هنرهای زیبای بیلبائو، دانشگاه و سالن قدیمی شهر، تشکیل می‌­­دهند. یک میدان عمومی که در ورودی موزه قرار گرفته ترافیک کسل‌‌­­­کننده‌­­ی بین موزه و موزه‌­­ی هنرهای زیبا و مابین کرانه‌­­ی رودخانه و بخش قدیمی شهر را دوچندان می‌­­کند. پل لا سالْوه که وظیفه‌­­ی برقراری ارتباط بین مرکز شهر و نواحی بیرونی را بر عهده دارد، با گذر از لبه‌­­ی شرقی منطقه، اهمیت موزه را در نقش دروازه‌­­ی ورودی شهر نمایان می‌­­سازد. مواد اولّیه‌­­ی اصلی بخش خارجی موزه‌­­ی سنگ آهک اسپانیایی و پانلهای تیتانیومی است و در حالی که فضاهای مستطیل شکل موزه آهک‌­­پوش‌­­اند. دیگر اشکال تندیس‌­­گون ساختمان نیز با تیتانیوم پوشانده شده‌­­اند.