مهندسین مشاور آژندشهر و کارشیو با همکاری شرکت کُر از کانادا

این دسته از طراحان با مطالعه و بررسی الگوهای معماری و طراحی شهری به طرح نهایی ساختمان بورس تهران دست یافتند؛ به منظور کسب بهترین کارایی ممکن، طراحی بر اساس الگوی ناحیه‌ای شکل گرفت. معامله و نوسانات از جمله مفاهیمی هستند که با واژه‌ی بورس تداعی می‌شوند و در روند شکل‌گیری طراحی ساختمان مذکور در نظر گرفته شدند. مفاهیم نوسان و شناور بودن در قسمت‌های مختلف حجم کار مشهود هستند. جلوه‌ی خاص پلکان خارجی و استفاده‌ی دائمی از آنها، پویایی بنا را معرفی می‌کند. فرم کلی بنا بر اساس تعریف حجم مجزا برای سالن معاملات، بخش اداری ، فضای خدماتی و فضای سبز محقق شد، طوری که ناظر بتواند به‌راحتی با یک نگاه تمایز آنها از یکدیگر را تشخیص بدهد. البته این جداسازی فقط در نما دیده می‌شود و در واقع در داخل ساختمان، تمامی این فضاها کاملاً با هم مرتبط و در تعامل هستند. لغزش طبقات حجم بلندمرتبه بر روی هم و قرارگیری مجموعه در آب، به‌شدت حس شناور بودن را القا می‌کند. حجم در میان یک مسیر آبی جای می‌گیرد که هم از لحاظ القای مفهوم نوسان و هم ارجاع به معماری ایرانی حائز اهمیت است. نقوش هندسی بر روی نما و رنگ فیروزه‌ای نیز با فرهنگ معماری ایرانی عجین است. ورود به مجموعه از مسیر آبی صورت می‌گیرد.
بدنه‌ی روشن و صفحات شیشه‌ای به همراه تدابیری مانند انعکاس فعالیت‌های داخل تالار بر نمایشگرهای نصب‌شده بر دیوارهای خارجی، با هدف پویایی و مشارکت بیشتر عموم مردم در بطن فعالیت‌های داخل ساختمان صورت گرفته است. تابلوهای الکترونیکی نصب‌شده در دیوار جنوبی بر جذابیت این وجه ساختمان افزوده است. بخش خدماتی و عمومی و فضای سبز در بام تالار باعث شده که فعالیت جمعیت‌پذیر از حاشیه‌ی خیابان به مکانی منتقل شود تا ازدحام تولید نشود.
ورود به مجموعه از ضلع جنوبی انجام می‌شود. بخش خدمات عمومی در بام تالار معاملات است و قسمت‌های اداری، در حالی که دارای دسترسی مجزا هستند، به دلیل عدم نیاز به دسترسی مستقیم به خیابان، در طبقات بالاتر نشسته‌اند. در سالن اصلی و تالار معاملات، یک گشودگی تعبیه شده تا ارتباط با فضای فوقانی آن میسر گردد، ضمن آنکه برای امنیت بیشتر، این دو بخش با یک پوسته‌ی محافظ از فضای بیرونی در امان مانده‌اند. استفاده از این بالکن‌ها به منظور ارتباط بصری میان تالار معاملات و فضای مختص حضار می‌باشد. دفاتر در طبقات لغزان هستند که دیدهایی عالی به منظر شهری می‌دهد. کنسول‌ها و پایه‌های باریک از لحاظ حجمی باعث سبکی این بخش شده است.