مـاندارینگ!
گـروه طرّاحی استودیـو ایکس
(اسکـار بْریتو و لارا رِتونْـدینی)
پاریس، فرانسه

!Mandaring
Studio X Design Group
(Oscar Brito & Lara Rettondini)
Paris, France

پروژه‌ی تحوّل بصری فروشگاه‌های ماندارین، با توجه استراتژی توزیع جدید آن تکمیل شد. در سفارش اولیه‌ای که از طرف کمپانی داده شد از طرّاحان خواسته شده بود که طوری در طرحْ دست ببرند که تأثیری بسیار قوی داشته باشد، و در واقع تأثیر قوی قبلی را دوچندان کند و سازه‌ی طبقات موجود هم در آن حفظ شود. علاوه بر این شرط، پروژه باید با هزینه‌ی کمی انجام می‌گرفت و به سرعت هم عملی می‌شد.
گروه طرّاحی استودیو ایکس بر آن بود که یک سازه‌ی منفرد و منسجم خلق کند که ارزش برند را به شیوه‌ای منعطف و توأم با بازیگوشی منعکس کند و در عین حال تمامیت آن کاربردی از کار درآید. ابزاری که هم بر محصول تمرکز کند، و هم باعث تعجّب و برانگیختن حسّ کنجکاویِ مشتری باشد.
رنگها، مواد و فُرمها طوری طرّاحی شده‌اند که مشتری را به وجد آورَند. استفاده از یک شبکه‌ی مدولارْ تعادلی را بین کنترل و بی‌قاعده‌بودن تعریف کرده، و ترکیبی را به وجود آورده که در مقایسه با تقارن مُنفعل، تجربه‌ی فضای داخلی را در هر یک از فروشگاه‌ها جذّابتر می‌سازد.
برای ورود به فضای داخلی فروشگاهِ جدید، عملاً باید از درون پنجره‌ی ویترین که در حقیقت یک فضای گذار است رَد شوید. این فضا با یک صفحه‌ی نیمه‌شفّاف تعریف شده که امکان دید مستقیم به درون فروشگاه را تنها از طریق یک گشودگی که به شکل یک لوگوی آیکُنِ «مرغابی» است فراهم می‌کند، که خود هم نشانه‌ی برند است و هم از فاصله‌ی دور به‌خوبی دیده می‌شود. این فیلتر، یک فضای بینابینی ایجاد کرده که در آن ویترینِ نمایش به یک بُرجِ صحنه تبدیل می‌شود که نگه‌دارنده‌های ویترین همه از سقف پایین آمده‌اند و فضایی «تئاترگونه» را خلق می‌کنند. این سیستم، پاسخگوی درخواست سفارش‌دهندگان مبنی بر انعطاف‌پذیری بود، که فضا را به صحنه‌ای دائماً در حال تغییر تبدیل کرده است.
موفّقیت کانسپت ماندارینگ که توسط گروه طرّاحی استودیو ایکس خلق شده، کمپانی را به نقطه‌ای رسانده که باید در مورد گسترش حوزه‌ی فعّالیتشان تصمیم بگیرد. در واقع، در کنار فروشگاه‌های فعلیِ ماندارینگ، این کانسپت در فروشگاه‌های «فوکِس» هم اعمال شده: اینها فضاهایی هستند که در فروشگاه‌های دپارتمانی و فروشگاه‌های مالتی‌برند، به برندِ ماندارینگ اختصاص یافته‌اند. استودیو ایکس این سیستم جدید طبقات نورانی را که کانسپت طرح را تکمیل کرده و به آن انسجام می‌بخشد، برای فروشگاه‌های جدید بسط داده و تکمیل کرده است.

لاب
مدارک فنی