مسکونی یاسمین
سروش شمس عالم و اشکان نیک بخت

طراحی داخلی این فضا،حول خواست اصلی کارفرما مبنی بر نوآوری، سادگی و حفظ یکپارچگی بصری فضا صورت گرفت.

نظر به اینکه سازنده با حذف یک ستون و جایگذاری تیر با ارتفاع تقریبی نیم متر، تا حدودی به وسعت کار افزوده بود، ما نیز بر آن شدیم تا نه تنها تیر اصلی در طراحی سقف کاذب پوشیده نشود بلکه با طراحی روشنایی و نورپردازی به عنوان المانی شاخص جهت جدا کردن عرصه خصوصی و عمومی درنظر گرفته شود. حال آنکه امتداد آن نیز جدا کننده آشپزخانه خصوصی از قسمت عمومی آن بود.

با این حال دغدغه حفظ یکپارچگی فضا مانع از تقسیم بندی فضایی نشد بلکه به کمک خطوط ظریف و معنادار در سقف کاذب این مهم به دست آمد و مکانی مناسب از برخورد این خطوط جهت روشنایی و نورپردازی(هالوژن ها) حاصل شد.

کم بودن ارتفاع سقف نیز ما را بر آن داشت تا با استفاده از خطوط عمودی بر جداره ها حس مرتفع بودن سقف به ناظر القا شود.این مهم در پشت پیانو به صورت چفت هایی عمودی بر دیوار کناف ( در تناسب با طراحی سقف) در قاب تلویزیون به صورت قوطی کشی های عمودی ( در تناسب با قاب فلزی کتابخانه ) و در جداره بیرونی سرویس نیز ( در تناسب با قاب تلویزیون ) با اسلب های سرامیکی محقق شد.

در دوره ای که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی کارفرما از طراحی مدرن و یا خودنمایی طراح، سعی بر استفاده از عناصر غیر بومی و حشو همچون ( بار ) میشود، سعی بر آن شد تا المانی قدیمی و به مراتب ارزشمندتر همچون بوفه کتاب احیا شده و به صورتی نوین بازنگری شود.

بوفه کتاب که عنصر لاینفک طراحی سنتی بوده و غالبا نقش جداکننده نیمه شفاف نشیمن عمومی و خصوصی ایفا کرده، در این طراحی دفرمه شده و در قابی معلق ، با هویتی مستقل ( و نه صرفا جدا کننده ) در هم نشینی عنصری مدرن (میز ناهارخوری جزیره) قرار گرفته تا یادآور شود سنت همیشه در تقابل با مدرنیته نیست.

قاب مشکی رنگ در باطن نقش نگه دارنده کتابخانه و جزیره را ایفا می کند حال آنکه حس بصری آن تجلی وحدت بین سنت و مدرنیته است . قاب فلزی که به لطف تیرهای بتنی بالایی و پایینی کاملا مستحکم شده و عناصر مهار کننده به لطف دیوار کاذب از نظر پنهان شده اند تا حس معلق بودن ( میز نهارخوری جزیره و بوفه کتاب ) دوچندان شود.

سرامیک های استفاده شده در قلب قاب فلزی نه تنها پیوستگی بصری ایجاد میکند که در واقع با بهره گیری از دور ریز سرامیک های قاب تلویزیون و جداره بیرونی سرویس پایبندی خود به معماری پایدار را اثبات میکند.

رنگ بخشی به فضای نشیمن عمومی نیز بر عهده فرش ایرانی قرار گرفته تا با قرارگیری در کنار پیانو ، بر هویت ایرانی تاکید کند.

طراحی داخلی: مسکونی

_______________________________________

گروه طراحی : Mass Architects

طراحان اصلی: سروش شمس عالم و اشکان نیک بخت
همکاران طراحی: لادن حسنی نژاد و سحر ابراهیم نژاد حقیقی

اجرا : Mass Architects

نشانی: شیراز، خیابان ستارخان

عکاسی: پرهام تقی اف

فیلم برداری: آرش اختران

ت

مدارک فنی