مسجد و مجموعه فرهنگی نوغان مشهد

برقراری ارتباط مستقیم با بافت از طریق صحن به نوعی که شریان های پیاده اطراف مسجد از طریق صحن در مقیاس انسانی به هم مرتبط گردیده‌اند و صحن مسجد به عنوان یک پلازای شهری در بافت متراکم محدوده عمل می نماید. رعایت سلسله مراتب فضایی با توجه به اهمیت این موضوع در مساجد مورد توجه بوده است. مکان‌یابی و سازمان‌دهی ساختمان‌ها در سایت بر اساس نوع عملکردهای موجود در پروژه به نوعی تنظیم گردیده‌اند که علاوه بر حفظ هویت خود و عملکرد بتوانند ارتباط بصری و ترکیب مناسبی با یکدیگر و همچنین شهر برقرار نمایند. توجه به نشانه‌های شهری در طراحی مجموعه و ساختمان فرهنگی مانند حرم مطهر امام رضا (ع)، مشربیه و گنبد با توجه به محل و فرهنگ شهر مشهد مورد توجه قرار گرفته است.

نام پروژه: مسجد و مجموعه فرهنگی نوغان مشهد

طراحان: حسین صباغ و همکاران، مهندسین مشاور آداک ( از تهران)

محل پروژه: مشهد، محله‌ی نوغان،مسجد نوغان

سطح زیربنا: 6356 متر مربع

پست الکترونیکی: hosseinsabagh_irrey@yahoo.com

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور آداک
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسین مشاور آداک در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!