مسابقه مجموعه مسکونی شار، اثر دفتر معماری جوانمرد و همکاران (کد 13000)

پروژه‌ی مسکونی شار واقع در کامرانیه، در زمینی به وسعت تقریبی 5,000 متر مربع با زیربنایی حدود 36,000 متر مربع در 18 طبقه طراحی و سعی شد که بیشترین سازگاری با سایت لحاظ شود. پس حداکثر درختان در طراحی حفظ شدند و بالکن‌های سبز با ارتفاع تقریبی 6 متر در نظر گرفته شده که مشمول سطح اشغال شهرداری نیست و ایجاد فضای سبز برای واحدها و برخی مشاعات را فراهم میکند. با توجه به درختان کهن‌سال سایت، خلق فضای سبز در میان فضای زندگی و همسایگی جزو ایده‌های اصلی بود که محل مسکونی را از فضای پرهیاهو و شلوغ شهری تفکیک میکنـد. استـفاده از گـیاهان زیـنتی، بـاغچه‌هـای سبز و شیوه‌های نوین آبیاری هوشمند (قطرهای و بارشی) موجب ایجاد یک اکوسیستم جدید می‌شود.
توجه به بناهای هم­‌جوار و برنامه‌های ساخت‌وساز در زمینه‌ای وسیع اطراف در آینده‌ی نزدیک باعث شد تا در جهت‌یابی بازشوها، بر حفظ حریم خصوصی و ایجاد دورنماهای متنوع بصری دقت شود که این عوامل، نورگیری خوب و مدیریت آسان انرژی و تهویه‌ی ساختمان را میسر می‌کند. استفاده از مصالحِ سنگ، آهن و چوب هم­‌راستا با سازگاری بنا با محیط شمیرانات است. از آنجا که ایرانیان از قدیم به تجمل و جزئیات پرنمایه علاقه داشته‌اند، بافت‌های متنوعی بر روی نما و معماری داخل واحدها اجرا شده است.
از دیـدگاه طـراح و بـر اسـاس بـرنـامـه‌ی فیـزیـکی، زیربنای 2066 متری هر طبقه به نحوی شکل گرفته که واحدها دورترین فاصله‌ی ممکن را با یکدیگر داشته و دارای پیش‌ورودی مستقل باشند. این امر به تک‌واحدی بودن پروژه کمک میکند. به منظور خلق فضایی یگانه و تک‌واحدی، سبک‌سازی وزن حاصل از یک نمای پیوسته و ممتد برای دید بصری عابران، ایجاد بالکن‌های سبز در طبقات مختلف، ایجاد تداوم بصری در محور شمالی-جنوبی و هدایت نور جنوبی به فضای داخلی ساختمان، سه شکاف در نما و پلان لحاظ شد. تورفتگی‌ها و پیش‌آمدگی‌های نما، ترکیبی هندسی از احجام دینامیکی‌ست.
ایـن طـرح دارای 12 طبـقه بـا پـنج طبـقه زیـرزمیـن، 5 آسانسور، بام سبز و تسهیلاتی ازجمله سینما، سالن ورزش، سالن برگزاری جشن‌­ها و سایر امکانات رفاهی می‌باشد.

معماری معاصر ایران :مسکونی

____________________________________  

دفتر معماری جوانمرد و همکاران (کد 13000)
ایمیل: javanmardarchgroup@gmail.com
معمار: علیرضا جوانمرد
همکاران: امیر ابریشمی، سحر فتحی­‌آذر، فرنوش همتی، ندا رحیمی، هرمز شهبازی، محمدرضا شایانی، سامان تدین

این پروژه اثری است از دفتر معماری جوانمرد
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری جوانمرد در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!