مسابقه مجتمع تجاری اداری بریس اثر علی کریمی کلور 

طرح پیشنهادی مسابقه مجتمع تجاری اداری بریس

قرارگیری سایت در مجاورت بلوار کشاورز و خیابان کارگر و مطالعه معماری منطقه (جلالیه قدیم) که منظرگاه معماری دوران پهلوی در تهران قدیم بوده و در حال حاضر آثار به جای مانده از معماری زمان، مزین‌کننده فضای شهری موجود می‌باشد، ما را بر آن داشت، تا با الهام از عناصر شاخص معماری پهلوی در منطقه و توجه به ماهیت و موجودیت فضاهای شهری و اماکن مطرح در حول سایت مورد نظر به ایده پردازی، طراحی فرم، انتخاب عناصر و جزئیات و طراحی نما برای مجتمع تجاری اداری بریس بپردازد.
در روند طراحی با توجه به مطالب فوق و توجه به معیارهای مطرح شده در روند مسابقه و همچنین مطالبات و خواسته‌های کارفرما، مهم‌ترین کلیدواژه‌های مطرح شده به قرار زیر بوده است:
– معماری پهلوی
– پله
– دعوت کنندگی
– فرم شاخص
– موزه هنرهای معاصر
– موزه فرش
– هتل لاله
– برج‌های دوقلوی سامان
– سیالیت فضا
– طراحی با مقطع

اصلی‌ترین و موثر ترین عوامل تاثیرگذار در روند طراحی:
– زمینه‌گرایی، که با استفاده از تکنیک‌ها و دیتیل‌های معماری منطقه به آن پرداخته شده است.
– دید و منظر، که پر و خالی کردن فرم در طبقات، علاوه بر ایجاد تناسبات بصری و کمپزسیون، دید و منظر حداکثری را نیز برای واحدهای مختلف اداری، همچنین فود کورت به سمت پارک لاله، موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، برج‌های دو قلوی سامان و هتل لاله، در برداشته است.
– فضای شهری با ایجاد پلازای شهری با استفاده از عناصری چون آب و فضای سبز مینیمال، علاوه بر ایجاد زیبایی بصری در منطقه و همچنین هم راستایی با فضای شهری پیرامون، فضایی را نیز جهت استراحت و مکث، برای عابرین به وجود آورده است.
– استفاده حداکثر از فضا در بخش‌های اداری: وجود نیم‌طبقه‌ها، علاوه بر رسیدن به حداکثر فضا، در 45 درصد فضای اشغالی، سیالیت و مقطع با کیفیت بصری را در طرح به وجود آورده است.
– جدا سازی بخش اداری و تجاری: جا نمایی پله‌ها، علاوه بر شاخص کردن مجتمع و یادآوری بخشی از معماری گذشته منطقه، ورودی بخش اداری را برای کاربران آن، کاملا مستقل و قابل دسترسی ساخته است.
– استفاده از شیشه در نمای تجاری، بخش فعال تجاری را برای محیط بیرون به نمایش گذاشته و دهانه باز ورودی و قرارگیری آن در نبش کشاورز و کارگر، علاوه بر وضوح، نقش دعوت‌کنندگی را به مجموعه ایفا می‌کند.
سازه:
سازه مد نظر برای این پروژه، دال مجوف می‌باشد، تا علاوه بر سبک‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان، جهت تامین مناسب پارکینگ، در طبقات منفی، از جانمایی ستون‌های اضافی و مزاحم در بخش‌های اداری و تجاری، جلوگیری به عمل آید.
نحوه عملکرد سازه مذکور در شیت‌های ارائه شده، بصورت مقطع به نمایش گذاشته شده است.
مصالح:
با توجه به معیار‌های مسابقه، حول استفاده از حداقل شیشه در نمای پروژه، مناسب‌ترین و کارآمد ترین مصالح جایگزین استفاده از بتن شفاف در نما می‌باشد، که علاوه بر تامین نور مناسب در طول روز، نمای یکپارچه و شاخص را برای مجتمع ارائه خواهد داد، که همانطور که در تصاویر سه بعدی ارائه شده ملاحظه می‌گردد، حجم طراحی شده با به کار گیری مصالح مذکور و استفاده از رنگ سفید یکنواخت در همجواری با همسایگان، همچون ستاره‌ای درخشان به عنوان اثر معماری شاخص در منطقه، خودنمایی می‌کند.
فضای داخلی پروژه:
در فضای تجاری و اداری بصورت پلان آزاد طراحی گشته تا با توجه به برنامه مدیریتی مجتمع و تصمیماتی که برای آینده مجتمع در بخش‌های تجاری و اداری گرفته می‌شود، تقسیم‌بندی و طراحی داخلی گردد.
طراحی فرم و جانمایی آن در ابتدا بصورت 80% (تجاری) و 45% (اداری) سطح اشغال ارائه گشته است و در ادامه در شیت‌های پایانی گسترش فضاها تا سقف 100% سطح اشغال بصورت آلترناتیو، طراحی گشته، که در جای خود انعطاف فرم مذکور را در ابعاد و اندازه‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.
پارکینگ:
طراحی پارکینگ‌های مکانیزه، با توجه به معیار‌های مسابقه، اولویت جانمایی پروژه را مطرح می‌کند. بنابر این سعی گشته با انتخاب مناسب‌ترین سیرکولاسیون در جابجایی خودرو‌ها، حداقل فضای اشغال آسانسور‌های حمل خودرو و ریل‌های جابجایی در فضاهای طبقات پارکینگ محاسبه گشته و به بیشترین تعداد فضای پارک خودرو در طبقات دست پیدا کنیم که در این راستا با مطالعات، بررسی‌ها و محاسبات انجام شده، در بهترین حالت، 260 فضای پارک مناسب، جانمایی گردید که به نوبه خود راه‌حلی مناسب برای معضل پارک خودرو‌ها در محل می‌باشد. همچنین با توجه به درخواست دبیر خانه مسابقه مبنی بر طراحی پارکینگ رمپی و ارائه آن بصورت آلترناتیو دیگری با توجه به ضوابط آتشنشانی ارائه گشته است.

معماری معاصر ایران : تجاری، اداری             

_________________________________________    

نام پروژه: طرح پیشنهادی مسابقه مجتمع تجاری اداری بریس
معمار مسئول: علیرضا کریمی کلور
همکار طراحی: پرهام ادیب پور
همکاران: سمیه ملا، علی ملک مرزبان، عطیه شیری، پیمان مفتاحی، ارین لطفی

این پروژه اثری است از اثر علی کریمی کلور

برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار اثر علی کریمی کلور در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!