مسابقه طراحی سازمان نظام مهندسی هشتگرد، اثر علی رضا اسفندیاری، هیلدا تهرانی، زهرا آقامحمدی

این مسابقه در زمینی به مساحت 402 مترمربع واقع در فاز یک شهر جدید هشتگرد برگزار گردید.
پرسش آغازين ما در طراحي اين مجموعه چگونگي ايجاد محيطي مناسب براي کار بود، محيطي که ضمن داشتن نورمناسب و تهويه و دماي خوب سبب افزايش حس تعلق کارمندان به فضا و افزايش بهره وري و در نتيجه توسعه پايدار فضاي اداري شود.
ايده اصلي ما اين بود که با بهره گيري از دياگرام حياط مرکزي ضمن کنترل نورهاي شديد و مزاحم شرق و غرب و جنوب بتوانيم فضايي با حس مکان معماري ايرانی و در عين حال مدرن، با در نظر گرفتن نيازهاي زيستي انسان طراحي کنيم.
براي بهره گيري از نور مطلوب ابتدا از سمت شمال زمين عقب نشيني کرديم، سپس با ايجاد حياط مرکزي نور مناسب را به مرکز ساختمان هدايت کرديم، بهره گيري از حياط مرکزي ضمن پاسخ به نيازهاي اقليمي و عملکردي عاملي نظم دهنده به فضاهاي مورد نياز مي باشد، ورودي اصلي پروژه از ايده ايوان بزرگ بهره گرفته است.که در معماري تاريخي ما از جمله در ايوان مداين نمونه هايي از آن را مي توان يافت.
با ايجاد تراس هاي مختلف در طبقات سعي شده تا ضمن ايجاد فضايي نيمه باز،فضايي سبز و دلنشيني براي ايجاد تعاملات بيشتر بين کارمندان و ايجاد حس تعلق به فضا براي آن ها ايجاد شود.

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________            

نام پروژه: سازمان نظام مهندسی هشتگرد
دفتر طراحی: استودیو معماری دال
معماران اصلی: علی رضا اسفندیاری –هیلدا تهرانی –زهرا آقامحمدی
همکاران طراحی: محمدرضا اسفندیاری – آتوسا شیران
نوع سازه: فلزی
آدرس پروژه: شهر جدید هشتگرد-فاز 1 – میدان ساعت-بلوک 15
مساحت: 402 متر مربع
زیربنا: 850 متر مربع
کارفرما: سازمان نظام مهندسی استان البرز
وبسایت: www.daalstudio.com

این پروژه اثری است از دال استودیو
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دال استودیو در دانشنامه کلیک کنید.ش

مشاهده!