مرکز همایش‌های بین‌المللی بانگالورو طراحی از استودیو یزدانی بانگالورو، هندوستان

Bangalore International Convention Centre, Designed by Yazdani Studio, Bangalore, India

شهر بانگالورو مرکز کارناتاکا در هندوستان است که در جنوب‌شرقی کارناتاکا واقع شده و سومین شهر پرجمعیت و پنجمین شهر از نظر تراکم جمعیتی در این کشور است.
صنعت نساجی ابریشم، سال‌های متمادی سنتی دیرینه در شهر بانگالورو بوده است و الهام طرح ساختمان مرکز همایش و منظر پیرامون آن، برگرفته از این صنعت آغاز شد تا مانند پوششی غنی و ارزشمند از فضا و تجربه در بر بستر سایت مستقر شود. پلان شامل پلازاهای ورودی، تراس‌های پیش‌آمده، حیاط و باغ‌های سبزی است که زمینه‌ی باشکوهی برای چیدمان ردیف‌های افقی ساختمان بین‌المللی همایش فراهم می­آورد. یک سازه‌ی ارتباطی، دسترسی دوطرفه‌ی هتل با مرکز همایش، پلازای ورودی با فضاهای کاربری داخل ساختمان و تالار ضیافت با تراس‌ها و باغ‌های پشت آن را فراهم می‌کند.
اساس کانسپت معمارانه را ایده‌ی لایه‌بندی و بافت پارچه تشکیل می‌دهد و از همین رو المان‌های گشوده‌ی وسیـع مرکز همایش بر روی یـکدیگر قرار گرفـته ­اند تـا به ایـن سان، دلبازترین فضاها و منظر مهلت ظهور یابند. بازی متقابل محدوده‌های باز و بسته در طبقات، موجب خلق تجربه‌ای نو شده است، نور طبیعی فراوانی را به داخل راه می‌دهد و در میان کاربری‌های شلوغ و پرهیاهو، مجال سخاوتمندانه‌ای برای تنفس و آزاد راه رفتن به افراد اهدا می‌کند. سازه‌ای پویا در میان این فضاها تعبیه شده که بیانی از ویژگی منحصربه‌فرد بین‌المللی این پروژه است. دو هتل در طرفین مرکز همایش به‌عنوان دو نقطه‌ی متمایز و متقابل به جریان افقی آن، در راستای قائم قد علم کرده‌اند. سری حائل‌های متحرک بر روی بالکن‌ها، ظاهری متفاوت به هریک از طبقات بخشیده‌اند.
گشودگی‌ها نمای زیبایی از حیاط‌های مرکزی را قاب می‌کنند و از لحاظ بصری ارتباطی بین منظر داخلی و باغ‌های طبقات ایجاد می‌کنند و مسیری که از میان سایت عبور می‌کند، سریـالی از تجـربه‌های زمـینی و مـوزون بـرای مـرکز هـمایش بیـن‌المللی بانگالورو پیش رو می‌گذارد.