مرکز علوم گیاهی هازل‌هیر اثر گروه طراحی و ساخت 180 دیگریز و استودیوی کُلاب

مرکز علوم گیاهی هازل‌هیر

مرکز علوم گیاهی هازل‌هیر (Hazel Hare) با مساحت 9112 فوت مربع در سال 2018  توسط گروه طراحی و ساخت 180 دیگریز (180 Degrees Design + Build) و استودیوی کُلاب (Colab Studio) در آمریکا ساخته شده است. این مرکز که شامل گلخانه و بخش‌های آموزشی می‌باشد، در باغ گیاه‌شناسی دیسرت (Desert) در پوئینکس (Phoenix) قرار دارد. در باغ گیاه‌شناسی دیسرت از یک مجموعه غیر معمول از سازه‌ها (ترکیبی از چوب، بتن، استیل، سنگ و بلوک‌ سیمانی) برای گرد هم آوردن افراد استفاده شده است که این جدا کننده‌های کاربردی،  فضاهای باز را از نظر فیزیکی جدا ولی از نظر  بصری به هم متصل می‌کنند. این باغ به فضایی برای جدا کردن فضای جلوی از پشت در مرکز باغبانی نیاز داشت که امکان  دسترسی و درک اهداف و نوآوری‌های ساختمان‌ها را به عموم مردم می‌داد. برای این تقسیم فضایی از یک دیوار سبز ساخته شده از سنگ، استفاده شد که علاوه بر کاربردی بودن، فرصت درگیر شدن استفاده‌کنندگان با این دیوار را نیز فراهم می‌کرد. هر تخته سنگ مورد استفاده در این دیوار با توجه به طول و ویژگی خاص خود انتخاب شد و یک سوم هر تخته سنگ باید در زیر زمین قرار داده شود تا بتواند وزن خود را تحمل کند. بیش از 436 تن سنگ از یک معدنی در کینگمان (Kingman) خریداری شد و سه هفته زمان برد تا این 24 تخته سنگ در جای خود قرار گیرند. کارکنان باغ و خدمه ساخت و ساز شروع به نامگذاری تخته‌سنگ‌ها کردند و این عمل باعث ایجاد ارتباط قوی آنها با باغ شد و برای اشاره به سنگ‌ها اغلب از این نام‌ها استفاده می‌کنند. این پروژه با نوسانات مالی رو به رو بود و به این دلیل، بارها تغییر شکل داد.

معماری معاصر جهان: انسان‌دوستانه

_______________________________________

نام پروژه: مرکز علوم گیاهی هازل‌هیر
عملکرد: مختلط
شرکت-دفتر طراحی: گروه طراحی و ساخت 180 دیگریز و استودیوی کُلاب
سازه:گروه طراحی و ساخت 180 دیگریز
مساحت زمین: 9112 فوت
تاریخ شروع و پایان ساخت:  2018
عکاس پروژه: بیل تیمیرمان

مدارک فنی