مجموعه مسکونی گلستان، اثر نوید امامی

سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن یک سرمایه‌گذاری سودآور در تهران به شمار می‌اید و ساختمان‌هایی که با این هدف شکل می‌گیرند به دلیل محدودیتی که جهت تامین خواسته کارفرما در استفاده حداکثری از متراژ دارند و همچنین محدودیت‌های ضوابط قانونی، عموما در طراحی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
این درحالی است که خانه برای ما ایرانی‌ها در برگیرنده مفاهیم عمیق فردی و اجتماعی است که نیاز ایرانیان به تنوع، محرمیت، امنیت و درونگرایی را تامین می‌کند و همچنین باعث بسط و گسترش ارتباط افراد با محله‌ای که در آن ساکن هستند می‌شود. از این‌رو در طراحی مجتمع مسکونی گلستان به عنوان پروژه‌ای که با محدودیت ضوابط و هزینه مواجه است، کیفیت بخشی به واحدهای مسکونی از طریق روزآمد کردن مفاهیم و موقعیت‌هایی که تداعی‌گر مفهوم خانه در ذهن افراد باشند، چالش اصلی ما بود.
در راستای مواجهه با این چالش، احترام به خاطره ذهنی اهالی محله، بازی با نور و سایه و دریافتی نور با کیفیت در فضاهای مختلف و هچنین شکل دادن به واحدهای متمایز، عناصر اصلی پروژه را تشکیل می‌دادند که ما باید با توجه به محدودیت‌های محیطی به باز تولید آنها اقدام می‌کردیم.
مجتع گلستان برای ما تجربه مجدد خانه است.

معماری معاصر ایران :مسکونی

_________________________________           

نام پروژه: مجموعه مسکونی گلستان
عملکرد: مسکونی
معماران اصلی: نوید امامی
همکاران طراحی: سعید سوری، نسیم نوری، بهروز صمدی، گل افروز اعلانور، حامد احمدی، مینو پور رحمت، آرش رضایی زادگان، شقایق دانشمند، یزدان ابراهیمی
آدرس پروژه: تهران، پاسداران، انتهای گلستان ششم
مساحت/زیربنا: 8000 مترمربع
اجرای پروژه: شرکت همراه صنعت، علیرضا نیری
طراحی سازه: شرکت کاراب ایساتیس
طراحی تأسیسات: مهندس بوستان، مهندس کلهر
نظارت پروژه: دفتر معماری رازان
تاریخ طراحی: 1393
تاریخ شروع ساخت: 1394
تاریخ پایان ساخت: 1396
عکاسی پروژه: پرهام تقی اف، افروز خزایی

این پروژه اثری است از نوید امامی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار نوید امامی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!