مجتمع مسکونی باغ مهر، اثر دفتر معمارى بن سار

زمينی به مساحت ٢۵٠٠ مترمربع با درختان قديمی موضوع قرارگيری ساختمان جديدی با سطح اشغال ۴۵ ٪بود. تامين ميزان فضای قابل ساخت و حفظ درختان قديمی سبب ايجاد شکستگی در اضلاع ساختمان بيش از ٢۵ بار شد و در اين مرحله از طراحی تمامی گزينه‌های ممکن مورد مطالعه قرار گرفت. با تبديل مجموعه به دو بلوک مجزا علاوه به افزايش استقلال واحد‌ها، نورگيری و تهويه طبيعی پروژه نيز کيفيت بهتری يافت. اما هنوز زيربنای مجاز پروژه تامين نشده بود. احجام بيرون زده که چرخش‌های متنوعی نسبت به مناظر اطراف پروژه داشتند، زيربنای پروژه را به عدد توافق شده رساندند. استفاده از آجر و چوب بصورت عمودی نيز ارتباط با خطوط عمودی درختان را افزايش داد.

معماری معاصر ایران: مسکونی

________________________________           

محل اجرا: تهران، ميدان تجريش، خيابان دزاشيب، خيابان عمار
كارفرما: على اصغر حاجى بابا و شركا
طراحى و اجرا: دفتر معمارى بن سار، محمد مجيدى، سهراب مهريزدان
گروه طراحى: محمد مجيدى، بهار احسان، آذر فرشيدى، مهران حق بين، حسين خوشقلب، مهدى كامبوزيا، نگار جوان
مسئول پروژه: بهار احسان
سازه: جلال الدين سجاديان
تاسيسات مكانيكى: كامبيز پيشقدم
تاسيسات الكتريكى: رضوان
مساحت كل ساختمان: 10259 متر مربع
تاريخ ساخت: 1390
سایت: bonsar.com
ایمیل: info@bonsar.com

این پروژه اثری است از دفتر معمارى بن سار
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معمارى بن سار در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!