مجتمع خانه­‌های آی.بی.اِی
­آلمان، 1993/1987
ترجمه­‌ی حمید خداپناهی

 Berlin IBA Housing
Germany, 1987/ 1993

این طرح از ابتدا در دو جبهه درگیر کشمکش بود: یکی علیه استراتژی درزگیری و تعمیر آی.بی.اِی، و دیگری علیه قواعد سختگیرانه‌­ی ساخت­‌وساز خانه­‌های سازمانی که با لی­اؤتِ بازِ مدرن در تناقض بودند.
دستورالعمل­‌های آی.بی.اِی خواستار اجرای طرح عمرانی پنج‌­طبقه‌­ی متوسط را داشت. در منطقه­‌ی بی­‌نظم و آشفته­‌ی کرویتیزبِرگ، با تیپ­‌های مختلف و ناهماهنگ ساختمان­‌هایی که در دوره‌­های مختلف ساخته شده‌­اند، مسأله­‌ی یکدستی، از همان ابتدا منتفی بود. بنابراین، حدید بنای پنج­‌طبقه­‌ی متوسط درخواست شده را به این صورت تأویل کرد: یک بلوک سه‌­طبقه­‌ی طویل که به یک برج هشت‌طبقه‌­­ی نبشی ختم می­‌شود.
زیرِ بلوکِ کوتاه که فضاهای مسکونی استانداردسازی شده در آن جای دارند، واحدهای تجاری قرارگرفته‌­اند و روی بام، یک باغ سقفی و یک زمین بازی برای بچه­‌ها در نظر گرفته شده است. برج تندیس‌­گونه‌­ی نبش خیابان، در هر طبقه یک فضای باز یکسره‌­ی گوه‌­ای­‌شکل دارد.

مدارک فنی