مجتمع تجاری-مسکونی ایسلا چیکا

در یک استادیوم فوتبال که با گسترش شهر هُوِلوآ به دلیل احداث استادیوم‌های فوتبال مجهز و دارای پارکینگ و سایر تجهیزات، عملکرد واقعی خود را از دست داده بود، مقرر شد تا از این زمین و فضای باز آن استفاده دیگری شود. برای انتخاب طرح، مسابقه‌ای برگزار شد و کامران دیبا و همکارش میگل کوِنکا نیز طرح پیشنهادی خود را ارائه کردند که برنده نشد، ضمن اینکه بر اساس اطلاعات موجود، طرح برنده نیز هرگز ساخته نشد. طرح دیبا از نظر اقتصادی می‌توانست بازدهی جالبی را تضمین کند و ضمناً محل پویایی برای رابطه و تعامل میان ساکنین محل و نیز در حکم گردش‌گاهی برای اوقات فراغت اهالی شهر باشد.
در پروژه­‌ی مجتمع تجاری-مسکونی ایسلا چیکا (Isla Chica) دیبا سعی کرده که ردپای زمین فوتبال را در طرح خود نگه دارد و همان‌طور که در پلان‌ها دیده می‌شود، او در قسمت شمالی طرح، فرم بیضی ورزشگاه را حفظ کرده است. هدف دیگر این بود که این فضای باز با وجود تغییر عملکردش، همچنان حضور پیشینه‌ی خود را در بافت شهری داشته باشد.

معماری معاصر جهان: تجاری، مسکونی

______________________________________

نام پروژه: مجتمع تجاری-مسکونی ایسلا چیکا
معمار: کامران دیبا
موقعیت پروژه: هوِلوآ، اسپانیا
تاریخ طراحی: 2003 م. (1382 خورشیدی)، محقق‌نشده

این پروژه اثری است از کامران دیبا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار کامران دیبا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
شهرک جدید شوشتر (شوشتر نو) اثر کامران دیبا