مجتمع تجاری اداری پدیده اثر مهندسان مشاور شهر و اندیشه

ايده طراحی: در يك تعريف ساده حجم مكعبی شكل اداری با 6 طبقه ارتفاع روی بستر كشيده تجاری طبقه همكف قرار گرفته است.جهت ايجاد ارتباط بصری ميان درون و بيرون ساختمان، لابی هر طبقه به شكاف ميانی بنا منتهی می گردد ودر هر طبقه با خروج از آسانسور ها شاهد منظر متفاوتی از شهر اصفهان ، پارك و رودخانه زاينده رود هستيم. با توجه به قرارگيری بدنه اصلي بنا در جهت شرق و به منظور انطباق با اقليم، تنظيم شرايط محيطی بنا و مصرف بهينه انرژی، در اين جبهه با الهام از کرکره های چوبی بنا های دوران پهلوی كركره هائی آجری روی پوسته شيشه ای بنا كشيده شده تا ضمن تعديل تابش با تعريف قاب هائی كشيده منظر شهری را به گونه ای
متفاوت به بيننده عرضه نمايد.اين پوسته آجری در جبهه شمال و جنوب جهت دريافت مناسب تابش و در ادامه حركت بدنه شرقی با تعديل آن به صورت تيغه های باريكی در نما معرفی شده اند تا نهايتاً ساختمان به صورت يك كل يكپارچه تعريف گردد.
این ساختمان واقع در خیابان توحید اصفهان و با دید نسبتاً خوبی به پارک کنار رودخانه زاینده رود واقع شده است. دید مناسب به بیرون با توجه به کوچکی فضاهای اداری و از سویی در نظر گرفتن آجر به عنوان مصالح
غالب در نمای شهری اصفهان، که در این پروژه مانند کرکره هایی که به روی سطوح شیشه ای نما کشیده شده اند تعریف جدیدی از کاربرد آجررا ارائه داده است، که کانسبت کلی کار را شکل می دهد.
استفاده از شیشه رنگی که به مانند کمربندی روی نما خود نمایی می کند برای اولین بار در نمای ساختمان به کار رفته است، که از نقاط قوت و با جسارت پروژه محسوب می شود.( تلائلویی از رنگ های پاییزی پارک مجاور رودخانه در شیشه ها) همچنین واحدهای اداری با مساحت بین 70-95 متری که با پارتیشن های سبک از یکدیگر تفکیک شده اند و قابلیت تغییر در واحدها را افزایش می دهند از نکات قابل بحث در طراحی بنا به شمار می روند.

معماری معاصر ایران : تجاری،  اداری          

_________________________________________            

كارفرما: آقايان الهی و شادی
طراح: شركت توسعه و عمران اميد
گروه طراحی: فرود ضرغام. شيوا ثناگو
مهندسان مشاور شهر و اندیشه اجرا: سيد رسول هاشمی
همكاران پروژه: زهرا رحـمانی. مهرنوش ضـرغام. محمد رضا نصيری
تاسيسات مكانيكی: حسين علي سلماسی
تاسيسات الكتريكی: علی بهلولی
مشاور سازه: فريد عرب زاده
شروع ساخت: زمستان 87
پایان ساخت: تابستان 90
زيربنا: 3850 مترمربع
سازه: بتنی
تاسیسات: تهویه مطبوع و مرکزی
آدرس: اصفهان –خیابان توحید
ایمیل: shahroandishe48@gmail.com
وبسایت: www.shahroandisheh.com

این پروژه اثری است از فــــــرود ضـــــرغام
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار فــــــرود ضـــــرغام در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
بیمارستان تخصصی و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران اثر مهندسین مشاور شارستان