مبلمان و سایبان­‌های چوبی
طراح: آرام­ شاه­‌منصوری

معرفی طرح
مبلمانْ فضا را برای افرادی تعریف می‌­­كند كه كنار هم نشسته‌­­اند؛ فضایی برای نگاه كردن، صحبت و فكر‌­­ كردن و توجّه به اطراف. نوع ساختار مبلمان و سایبان‌­­های طراحی شده به همراه مصالح چوبیشان، نوعی شفّافیّت مستمر به سطح سازه می‌­­بخشد كه در هماهنگی كامل با طبیعت جنگلی پیرامون قرار گیرد. سادگی محسوس در موارد به كار رفته، قادر به ارائه‌­­ی تصویری خیال‌­­انگیز از حضوری تحمیل‌­­نشده در فضا دارد.
زیبایی، همچون موسیقی، نه تنها از اجزاء بلكه از توالی آنها ناشی می‌­­گردد. هندسه‌­­ی طرح‌­­ها بر تقسیم دقیق، تكثیر و انتشار اجزای چوبی استوار است و در طرح سایبان‌­­ها، چهارچوبی كلّی به وجود می‌­­آورد كه همه‌­­ی وجوه چشم‌­­انداز اطراف، به وسیله‌­­ی اجزای آن ایجاد می‌­­شود. این اجزاء، پیرامون را مثل یك قاب جدا می‌­­سازد و بر آن ارجحیّت می‌­­گذارد. هندسه‌­­ی خاص اجزای سایبان‌­­ها تراكم نور را با تراشیدن آن به درون فرم به كار می‌­­گیرد تا ایجاد حركت كند و ضمن پیش‌­­بردن رهگذر، وی را به درنگ بر دوروبر و تأمل بر خویش ترغیب نماید. اجزاء، قطعات و عناصر، به گونه‌­­ای ایجاد گشته‌­­اند كه كلیّت آنها در آمیزش با طبیعت و تجارب زیستی‌­­، می‌­­تواند منجر به احیاء رابطه انسان‌­­‌­­طبیعت شده، ذهن را بارور سازد و چه بسا از این راه هستی‌­­ای پویا را برای خود رقم بزند.