لافت(روستایی در قشم) اثر سروناز امتیازی

تصویر سازی و باز سازی تصویری روستایی دور افتاده که همچون گنجی در حال از بین رفتن است.

زیست دوگانه؛ هنر و معماری

زیستِ دوگانه‌ام که ناشی از تحصیل در هنر و سپس در معماری است و کمبود منابع یا مراجع حقیقی که در لحظه‌های تردید ناشی از این دوگانگی راه گشایم باشد، محرک اصلی‌ام برای دست آویختن به واقعیتی عینی برای کارم و گام نهادن در مرز میانِ این دو جهان شد که نتیجه‌اش کارهایی است که پیش رویِ شماست.

تجربه‌ی جنوب

کمتر از یک دهه از زندگیم را- به دلایل شخصی- در جنوب گذراندم و با مردم، زبان، فرهنگ، جامعه و طبیعتِ آن آشنا شدم. در اواخر دوره تحصیلم در معماری- در سال 1390- به بهانه فعالیتی دانشجویی به لافت (روستایی در جزیره قشم) سفر کردم، آنرا کاویدم و با آن مأنوس شدم. سه سال پیش، درعبور از امواج و اشکال هنری متداول در این روزها ، برخوردی مرا دوباره به ساحل لافت -این‌باردر خاطرات و اسناد گردآمده‌ام- کشاند، ذهنم در آن لنگر انداخت و به تصویرش کشیدم.

تصویر سازی

در انتخاب شیوۀ تصویر سازی، اشتیاقم برای آزمودن روش‌های بومی و نیز ماهیت خود موضوع مؤثر بوده و حاصلش، مجموعه‌ تصاویری مستند از لافت هستند که از دریچۀ خیال واحساسِ من تصویر شده‌اند.

سروناز امتیازی، نقاش / معمار
تابستان 1397

معماری معاصر ایران : شهرسازی و طراحی منظر

_____________________________________________      

نام پروژه: لافت (روستایی در قشم)
عملکرد: پروژه میان رشته‌ای –معماری/ شهری/ نقاشی
معمار-هنرمند: سروناز امتیازی
کارفرما: سروناز امتیازی
برداشت: سروناز امتیازی
آدرس پروژه: ایران/قشم/روستای لافت
تعداد آثار: 14 عدد
اجرای پروژه: سروناز امتیازی
سرپرست: سروناز امتیازی
نظارت پروژه: سروناز امتیازی
تاریخ نمایشگاه/محل نمایشگاه: 1397شهریور/ گالری شیرین
تاریخ شروع: 1390
تاریخ پایان بازسازی: 1397
عکاسی پروژه: سروناز امتیازی
مشاور مبانی فکری: محمد محمد زاده
مشاور گرافیک: سروناز امتیازی
بودجه‌ی کل: 20 میلیون تومان
محصولات مصرفی:
1)رنگ روغن
2)بوم پارچه ای

این پروژه اثری است از سروناز امتیازی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار سروناز امتیازی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!