كافه رستوران آرمه

استوديو معماري باژ، اسماعيل عابدي

خط فكري طراح در راستاي ايجاد يك فضا و تبديل محيط به يك ساختار يكپارچه مورد هدف ، احتياج به يك استراتژي همگن دارد . از فاكتورهاي تاثير گذار بر اين استراتژي ميتوان به موقعيت مكاني ، اقليم و كاربري  فضا اشاره كرد.

با توجه به موقعيت مكاني اين پروژه كه درميان باغهاي قصردشت واقع بود، طراحي را به سمت تركيب عناصر گياهي با بافت سخت اسكلت بنا سوق داد به گونه اي كه ساختار سازه اي بنا در حوزه سقف كه خود نمايان بود را به حال خود رها كرديم و با اضافه كردن عناصر متعددي كه با پوشش هاي سبز داراي كنتراست شديد بود ، تلاش براي ايجاد فضاي دلخواه كرديم .

از جمله تغيرات قابل توجه در پروژه ميتوان به از بين بردن ديوار جبهه شرقي و اتصال بدنه و برقراري ارتباط قويتر از همين جبهه با باغات قصردشت و تعريف فضاي سبز در اين حوزه اشاره كرد ، كه همين موضوع ما را به يك فضاي نيمه باز قابل توجه با ارتفاع سقف ٧ متري رساند تا محيط دلنشيني را كه پوشش هاي گياهي تماماً آن را احاطه كرده اند را خلق كنيم.

كافه رستوران آرمه

_______________________________________

نام پروژه : كافه رستوران آرمه

دفتر طراحي : استوديو معماري باژ

معماران اصلي : اسماعيل عابدي

سه بعدي : احسان احمدي

اجرا : استوديو معماري باژ

تاسيسات : گروه تاسيساتي مُروج

نور : امير بذرافشان ، رضا قلندري

گرافيك : محمد رستگار

طراحي و دكوراسيون داخلي : اسماعيل عابدي

عكاس پروژه : فاطمه اسكندري

كارفرما : علي رحماني

آدرس پروژه : شيراز ، قصردشت ، خيابان وليعصر ، نبش كوچه ٤

مساحت: ١٥٠ متر

تاريخ شروع / تاريخ پايان ساخت : بهمن ماه ١٣٩٧ – خرداد ١٣٩٨

لبل
مدارک فنی