شرکت فیلپا

ساخت‭ ‬مبلمانی‭ ‬ماندگار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬دکوراسیون‭ ‬دچار‭ ‬آسیب‭ ‬و‭ ‬دگرگونی‭ ‬نشود‭ ‬ایدۀ‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬فیلپا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬این‭ ‬ایده‭ ‬براساس‭ ‬نیاز‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬به‭ ‬تغییر،‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬مجدد‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری،‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬فیلپا‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آلومنیوم‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری‭ ‬بتواند‭ ‬مبلمانی‭ ‬تمام‭ ‬مدولار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬کند‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬آلومینیوم‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬هوشــمند‭ ‬و‭ ‬مــدولار‭ ‬محصــولات،‭ ‬علاوه‭ ‬بــر‭ ‬امــکان‭ ‬ایجــاد‭ ‬تنــوع‭ ‬در‭ ‬چیدمــان،‭ ‬موجب‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬مبلمان‭ ‬اداری‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬بسیار‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬رو‌به‌رو‭ ‬شد‭. ‬حفظ‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬مبلمان‭ ‬دلیل‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬فیلپا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬محصولات ‭)‬آکا،‭ ‬تسلا،‭ ‬لاندا،‭ ‬لونا،‭ ‬اُمگا،‭ ‬یوگا،‭ ‬اُلگا) ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو؛‭ ‬و‭ ‬گسترۀ‭ ‬کاربری‭ ‬محصولات ‭)‬میز،‭ ‬میز‭ ‬کنفرانس،‭ ‬کمد،‭ ‬کانتر‭ ‬و‭ ‬کتابخانه) ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬فضای‭ ‬انتخاب‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬مهیا‭ ‬می‌کند. ‬

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی دادمان غربی، تقاطع پل یادگار امام، پلاک5، ساختمان فیلپا

شماره تماس: 02188095305

سایت: www.philpa.com

ایمیل: info@philpa.com

شماره فکس: 02189780647