فضای باز جگرافیا هبیتِبل، طراحی از هکتور رویز ولازکوز، والنسیا، اسپانیا

Geografia Habitable Outdoor Space, Designed by Héctor Ruiz Velázquez, Valencia, Spain

ساختار دینامیک این فضا در پی ابراز ذهنیت و علاقه‌ی طراح به اشتیاق درونی او و زندگی پرهیجان اسپانیایی بوده است. در این کشور همه چیز رنگ‌وبوی خلاقیت، رنگ، لذت و قرابت با طبیعت دارد. اینجا نه یک خانه است، نه یک شرکت یا رستوران؛ تنها ترکیبی از سازه‌های پویا در یک فضای بیرونی سرپوشیده است. هدف این طرح برانگیختن حس کاربران و بینندگان از طریق مفهوم فرم، عطر چمن و گیاهانی که کاملاً حضور در فضای باز طبیعت را تداعی می‌کند و انحنای نرم دیوارهای سفیدرنگ است.
تمام این پروژه -پس از اتمام روند طراحی- در ده روز ساخته شد، در حالی که پوششی از پارچه‌های اکریلیک روی سازه‌های انحنادار متالیک کشیده شد. طرح و متريال به‌دقت انتخاب و اجرا شد که تا حد ممکن القاگر راحتی و آرامش بودن در طبیعت باشد.

نظام اجتماعی محلات در دوره‌ی قاجار نوشته کاوه منصوری، فرامرز پارسی و نگار بدری