فروشگاه محصولات دخانی کاسپین اثر نیما شیوا

اثر راه یافته به مرحله ی داوری چهارمین جایزه ساختمان سال ایران

معماری معاصر ایران: صنعتی

___________________________________________

نام پروژه/ عملکرد: فروشگاه محصولات دخانی کاسپین

شرکت/ دفتر طراحی: دفتر معماری نیما شیوا و همکاران

معماران اصلی: نیما شیوا

همکاران طراحی: مهدیس مطیعی

طراحی و دکوراسیون داخلی: نیما شیوا

نوع سازه: اسکلت بتنی

مهندس سازه: علی مطالبی

آدرس پروژه: مازندران، ساری، پلاک۱

مساحت: 460 مترمربع

 کارفرما: آقای قویدل

 تاریخ شروع و پایان ساخت: 1399-1398

 عکاسی پروژه: ملیسا اشتری

 ایمیل: Nimashiva1987@gmail.com