فروشگاه عينک «چشم‌آذين»
طرح و ساخت ری‌را

در سال 1387 طرّاحی فروشگاه عینک «چشم‌آذین» به ما سپرده شد. کاربری قبلی این فروشگاه تجهیزات عکّاسی بوده و با مساحت 35 متر مربّع در خیابان بهشتی در نزدیکی تقاطع سهروردی واقع شده است.
وضعیت بنا قبل از بازسازی، مکعبی به ارتفاع 20/2 و از 3 جبهه با دیوار محدود بود. در جبهه‌ی اصلی نما یک ستون داشتیم و مابقی آن شیشه بود که ارتباط بین بیرون و درون را برقرار می‌نمود. در طرّاحی و برخورد اوّلیه مناسب دیده شد که به منظور ایجاد حجمی هماهنگ و تأثیرگذار از درون و بیرون، سطح دوبُعدی نمای اصلی به‌صورت سه‌بُعدی لحاظ شود؛ این ایده سبب گردید که دیواره بتُنیِ جبهه‌ی جنوب شرقی تخریب شود و نمای اصلی به‌صورت یک حجم شیشه‌ایْ فضای داخلی را به‌طور کامل نمایش دهد.
ایده‌ی اصلی طرّاحیْ تبدیل یک حجم مکعب‌شکل به یک قالب فضایی یکپارچه بود که تا حدّ امکان مرزی بین سقف، دیوار و کف آن وجود نداشته باشد. ما در این قالب به فضاهایی برای نمایش اجناس، ورود و خروج و روشنایی احتیاج داشتیم که به این منظور حجمهایی عدسی‌شکل را از درون این پوسته کاسه‌ای خالی کردیم؛ همانند وضعیتی که حفره‌ی چشم در قالب جمجمه و یا عدسی در قالب عینک دارد. در نتیجه‌ی این فرآیند، فُرمی مجوّف قالبِ کلّی فضا را شکل می‌دهد. با این ایده، فضایی روشن و شفّاف با متریال پلکسی‌گْلَس در داخل جداره برای نمایش عینکها و پوسته‌ای در پیرامون آن با ام‌دی‌اف برای قرارگیری جعبه‌های عینک، کشوها و کُمُد شکل می‌گیرد که این قالب نقش اتّصال جداره به سقف و کف پروژه را نیز دارد. همین دو متریال در شکل‌دهی مبلمان داخلی پروژه نیز در نظر گرفته شده است.
مسئله‌ی مهم در نمای اصلی مجموعه، ارتفاع کوتاه فضای داخلی بود که سبب می‌شد هرگونه الحاقی اعم از تابلوی ورودی اصلی، کرکره و تأسیسات بالای سردرِ ورودی، ارتباط بین قسمت پایین و بالای پروژه را قطع کند. از این رو، از یک سطح شیشه‌ای یکپارچه استفاده کردیم که عنوان فروشگاه به‌صورت برجسته بر روی آن قرار بگیرد؛ این امر باعث مرتفع‌تر نمایاندنِ نمای فروشگاه گردید و کرکره و فضای تأسیسات نیز در قسمت داخل قالب و پوسته‌ی کلّی قرار گرفت.
فروشگاه حدود 10 متر از خیابان بهشتی عقب‌نشینی دارد؛ به دلیل اختلاف سطح و پوشش نامناسب محوّطه و به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین بستر و ساختار پروژه، محوّطه‌ی خارجی به‌صورت بافتی خطّی از بُرشهای طولی سنگ در نظر گرفته شد.

فروشگاه عينک «چشم‌آذين»

______________________________________

نام پروژه: فروشگاه عینک «چشم‌آذین»
کارفرما: ‌‌‌‌‌‌‌محمّد نکوگویان
طرّاحان: عبّاس ریاحی‌فرد، فری‌ناز رضوی نیکو، نوید نصرﷲ‌زاده
مجری: عبّاس ریاحی‌فرد، سروش علیپور
عکّاس: پرهام تقی‌اُف
محلّ اجرا: تهران، خیا‌بان بهشتی، نرسیده به تقاطع سهروردی، پلاک 120
زیربنا: 35 متر مربّع
تاریخ شروع: اردیبهشت 87
تاریخ تکمیل: تیر 87

الل
مدارک فنی