فرهنگسرای کودک آمار، طراحی از دورته مندراپ، کوبنهاون، دانمارک، 2013

Ama’r Children’s Culture House, Designed by Dorte Mandrup, København, Denmark, 2013

طرح ساختمان فرهنگسرای کودک آمار در پی تعدیل گوناگونی مقیاس ساختمان‌های مجاور و در امتداد فرم‌های از پیش تعیین‌شده و با مسئولیت شهرداری شکل گرفته است. ساختمان به صورتی شکسته که محل تقاطعی از امتداد خطوط ساختمان‌های مجاور حاصل شده و این نقطه‌ی تلاقی، ارتفاعی پایین به خود دیده تا راه را برای ورود نور طبیعی به حیاط و سایر کاربری‌های داخلی باز کند. خلاقیت و طرح‌های الهام‌بخش زیادی در فرم و کاربری‌های این فرهنگسرا مشاهده می‌شود. بام و نما مانند یکدیگر هستند و مثل سایر ساختمان‌های معمولی، هیچ خط تمایزی بین این دو محدوده نیست که ابتدا و انتهایی برای آنها تعریف کند.
سازمان‌بندی داخلی بر مبنای مفهوم “کوه” بوده است. تمامی فضاهای داخلی دارای ارتباط بصری هستند و با سیرکولاسیون پویا و فعال به هم متصل شده‌اند. فضاها منعطف هستند و مبلمان، ویژه‌ی این پروژه ساخته شده‌اند که نشان داده این امر در تحریک خلاقیت کودکان و شرکت در کارهای گروهی مؤثر بوده است. ساختمان قابلیت پاسخگویی به نیازهای متعدد کاربران نوزاد تا 18 ساله را دارد. جزئیات سازه‌ای با همکاری شرکت معماری نُر و زیگسگارد انجام شد.