طرّاحی فروشـگاه مبلمـان هارمونی
مرتضی رحیمی

در آغاز باید گفت كه مهمتـرین وظیفه‌‌ی طرّاح در طرّاحی یک فضـای تجـاری، تنها ایجاد یك فضای زیبـا و دل‌انگیز نیست، بلكه مدیریّت آن فضـا با توجّه به کارکرد، امكانات، اهـداف و منابع آن بنگاه اقتصـادی می‌باشد كه در پایانْ فرآینـدی است برای ایجاد انگیزه‌ی خرید و در ضمن پیشبرد اهـداف سازمـانی آن شركت.
نكته‌ی ظریف آن است كه با توجّه بـه ارزش بالای فضــاهای تجاری در ایران، مدیریّت و استفــاده‌ی بهـــینه از آن مهمترین وظیفه‌ی یک طرّاح در هنگام طرّاحی است، به‌ گونه‌ای که ضمن حفظ حسّ آزادی در گردش مراجعین و کارکنان در فضای نمایشگاه، دسترسی سریع و آسان با محدود نکردن خطّ دید، ایجاد شود.
فضاهای نمایشگاه مبلمان هارمونی در كرج، با توجّه به وسعت آن (2000 متر، در 3 طبقه)، به فضاهای مختلف با نامهــای شـب، روز، ســایه، جنگل و خانه تقسیم گردیده است. این فضاها ضمن تشویق بیننده به ادامه‌ی بـــازدید و قراردادن آن در فضاهای جدید، از نگاهی دیگر كمكی است بــه فروشنـده و شركت عرضـه‌كننده برای در اختیار داشتن گزینه‌های مختلف برای ارائه‌ی بهتر و چـیدمان مناسب كالاهای خویش و متناسب با کاربـری محصولات عرضه شده.
طراحی كلیّه‌ی این فضاها ضمن تفاوت، پـیوندی استوار با یكدیگر دارند. پلّه‌های بزرگ با روكش قرمـز قرار گرفــته در مـركــز ساختمان، مركز پیوند آنها با یكدیگر می‌باشد و ایجاد یک سكّوی نوری در انتهای پلّه‌ها در زیرزمین، ضمن تأمین روشنایی این شبكه‌ی اتّصـالی، به فضایی که ذاتاً فاقد احساس آسایش است، روحی تازه داده است. تكــرار اشكال مربّع و تقسیم‌بندی‌های صورت‌گرفته بر اساس مربّــع، ضمن تكرار آرمان سازمـانی این شركت به تـداعی حسّ پایداری، استحــكام و همچنین ایجاد مفهوم خانـه در ذهن بیننده می‌انجامد.
از زیرزمین این مجمـوعه شـاید بتوان به‌عنوان بهــترین قسمت آن نام برد كه با استفاده از ترفنـدهای مختلف در چیدمان، انتخاب نور، رنگ و استفاده از مونومانهایی که بیننده انتظار رویارویی با آن را ندارد، بیننده حس نمی‌کند که زیرِ زمین است و همواره به دعوت پذیری فضا برای کنکاش بیشتر و ادامه مسیر پاسخ می‌دهد. طرّاحی این نمایشگاه بر اساس چند اصل استوار گردیده است كه در سایر نمایشگاه‌های این شركت نیز نشانی از آن می‌توان یافت:
1. ایجاد فضای باز، گسترده و دلنشین، ضمن استفاده حدّاكثری از فضا برای ارائه‌ی محصولات.
2. رعایت و حفظ خطّ دید ناظر جهت جلوگیری از سردرگمی بازدیدکننده.
3. استفاده از متریال ساده و عمومی در آن كه بتوان تغییرات اصلی را به‌سادگی در آن انجام داد.
4. فضاسازیهای ساده در نمایشگاه برای ایجاد مکانی مناسب برای عرضه‌ی كالاست نه نمایش خود فضا.
5. طرّاحی بر اساس موقعیّت و محدودیّتهای نمایشگاهی.
6. استفاده از نور، صدا و رنگ در خدمت نمایش هر چه بهتر و ایجاد انگیزه‌ی خرید است.

طرّاحی فروشـگاه مبلمـان هارمونی

_______________________________________

محلّ اجرا: کرج
طرّاح: مرتضی رحیمی فاراب
مجری: مرتضی رحیمی فاراب
زیربنا: 2000 متر، در 3 طبقه
تاریخ تکمیل: 1386
عکّاس: پرهام تقی‌اُف، ارسیا سروش‌فر