طرّاحی دفتر مرکزی شرکت رؤیـــا طرح داخلی
مهندسان مشــاور اورارتو

در طرّاحی دفتر مرکزی شرکت رؤیا طرح داخلی،
چند موضوع به‌عنوان عوامل تأثیرگذار در طرح نقش داشتند:
1. سرعت اجرا: بر اساس برنامه‌ی از پیش‌ تعیین‌شده توسّط هیئت مدیره‌ی شرکت رؤیا، این ساختمان می‌بایست ظرف مدّت 45 روز به بهره‌برداری می‌رسید؛ پس، برنامه‌ریزی طرّاحی و اجراء بر همین اساس تنظیم گردید و سعی شد در انتخاب مصالح و روشهای اجرایی از سیستمهای کاملاً صنعتی استفاده شود. مصالح صنعتی علاوه بر سرعت بالا نسبت به روشهای سنّـتی از کیفیّت مناسب‌تری نیز برخوردارند.
2. فعّال‌بودنِ سایر بخشهای ساختمان: در طرّاحیِ این دفتر سعی شده است آلودگیها (اعم از صوتی و غیره) به حدِّاقل برسد. استفاده از سیستمهای معماری خشک‌‌ سقف‌ها، پوششهای کف و دیوار چسبی و غیره، روشهایی هستند که با حدِّاقل مزاحمت و سریعترین زمان به نتایج مطلوب منجر می‌شوند.
3. تعداد پرسنل متنوّع و متراکم در هر بخش: این شرکت دارای یک چارت سازمانی پیچیده و دارای سطوح مختلف از مدیر تا کارمند ساده و بخشهای مختلف است، که هر یک می‌بایست علاوه بر استقلال، مزاحمتی برای سایر بخشها به‌وجود نیاورند؛ ضمناً یکی از بخشهای عمده‌ی شرکت، بخش سـالن نمـایش (Show room) است، که می‌بایست همزمان پذیرای چند گروه مختلف باشد. این مجموعه به دلیل تنوّع و تعدّد فضاها، آرایش بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است. در طرّاحیِ آن سعی شده به‌صورت آرایش بازِ اداری همراه با منطقه‌بندی پیش‌بینی شود که هم بتوان با تغییرات بَعدی سیستم را منطبق نمود و هم هر بخشی به‌طور مستقل فعّالیت خود را داشته باشد. کروکی، نحوه‌ی آرایش فضا به‌صورت مُدولار از فضای کار گروهی (4 نفر کارمند) تا اتاق کار انفرادی (مدیریّت با امکان پذیرایی در داخل اتاق) را نشان می‌دهد که مبنای طرّاحی فضاهای اداری بوده است.
4. انتخاب مصالح: در انتخاب مصالح برای این فضا سعی شده است که به‌منظور آسایش فضای کار و مراجعین به سالن نمایش کالا و کم کردن سر و صدا از کف‌پوشهایی استفاده شود که جاذب صوت باشند، به همین دلیل بخش عمده‌ی کف‌سازیها از موکتهای مخصوص فضای اداری و کفپوشهای چرمی است. دیوارها تا حدِّ امکان ساده و با پوشش کاغذ دیواریهایی به رنگهای سفید و صرفاً بافت‌دار بوده که آن نیز کمک به جذبِ صوت می‌کند، کاملاً قابلیّت شستشو دارد و نگهداری آن بسیار راحت است.

معماری معاصر ایران: طراحی داخلی اداری

_______________________________________

نام پروژه: طرّاحی دفتر مرکزی شرکت رؤیا طرح داخلی
طرّاح: مهندسان مشاور اورارتو
سرپرست گروه طرّاحی: کامبیز آذرخویش
همکار طرّاحی: سارا آذرخویش
مجری: شرکت طرّاحان و بناکنندگان زاو
کارفرما: شرکت رؤیا طرح داخلی
مکان: تهران، تقاطع خیابان شریعتی و دولت
مساحت: 200 متر
تاریخ تکمیل: اردیبهشت 1389

م

مدارک فنی