طرّاحی داخلی فروشگاه کفش فرشتگان
علیرضا امتیاز

مدیریّت «کفش فرشتگان» در حال تبدیل واحد تجاری خود به یک برند ایرانی است که شعبه‌های متعدّدی در سراسر ایران دارد. به همین دلیل بر آن بود که مجموعه فروشگاه‌های خود را به شکلی واحد طرّاحی کند تا به عنوان یک برند بتواند با یک فرم منسجم و یکپارچه بر مشتریان تأثیر بگذارد. در این راستا با مطالعات اوّلیه‌ی گسترده‌ای که صورت گرفت و با توجّه به محصولات مورد عرضه و سطح و کیفیّت آنها، شاخصه‌ی فرمی این برند سفید، نرم و پیوسته در نظر گرفته شد. در واقع هر یک از فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرشتگان می‌توانستند آزادانه فرم‌هایی داشته باشند که ابعاد و تناسبات فروشگاه تحمیل می‌کرد و تنها اصول پایه‌ای این برند را رعایت کنند.
در طرّاحی این فروشگاه بخصوص سعی بر ایجــاد پیوستــار پوسته‌ای در محیط فروشگاه بود که در فضای درونی خود به نمایش کفش‌ها بپردازد و در فضای میانی بین پوسته و دیواره‌ها فضای انباری را شکل دهد؛ به کشیدگی انبارها به فضای پشت سراسر از ایجاد یک انبار مرکزی با حجم بالا و دسترسی دور از مشتریان پرهیز شد و امکان سرویس‌دهی سریع به مشتریان فراهم آمد. ساخت دیواره‌ها و میز و مبلمان با استفاده از تکنیکهای برش مقاطع و قالبگیری فایبرگلاس و در بعضی نقاط با استفاده از روکش بال گلایدر صورت گرفت.

طرّاحی داخلی فروشگاه کفش فرشتگان

_______________________________________

نام پروژه: طرّاحی داخلی فروشگاه کفش فرشتگان
طرّاحی و اجرا: علیرضا امتیاز
گرافیک: دفتر تبلیغات آرشیـو
همکاران اجرا: آرش طغرایی، علی طریقت
عکس: پرهام تقی‌اُف
مساحت: 500 متر مربّع
تاریخ شروع: 12/01/89
تاریخ تکمیل پروژه: 18/02/89