طرح جامع شهر شوشتر، 1352

شهر شوشتر کهن در استان خوزستان در زمان بررسی طرح جامع از سوی مهندسین مشاور داض جمعیتی در حدود 28,000 نفر داشت. قدمت تاریخی و سابقه‌ی سیاسی این شهر به عهد ساسانیان برمی‌گردد و مانند بسیاری شهرهای دیگر ایران، دارای ابنیه‌ی تاریخی متعددی است. شرایط اقلیمی شوشتر، زیبا و دارای پستی‌بلندی‌های بسیار است و وجود رودخانه در اطراف شهر به تنوع محیط افزوده است. شوشتر در مجاورت رود پرآب کارون و رودخانه‌ی شطیط واقع شده، چنان که پیدایش و توسعه‌ی آن بر پایه‌ی کشاورزی آغاز شد؛ بدیهی‌ست پل‌ها و سدهایی که در گذشته و در زمان سلطنت ساسانیان توسط اسیران رومی احداث می‌شدند، اثری بنیادین در توسعه و رشد شهر داشته‌اند. در اواخر دهه‌ی 1350 خورشیدی در حومه‌ی شهر قدیمی شوشتر (که به شوشتر کهن معروف است) واحدهای بزرگ کشت و صنعت تأسیس شد و به دنبال این سرمایه‌گذاری، ساخت شهرکی برای کارگران، کارمندان و سایر مهاجرین به این شهر ضروری می‌نمود. طرح جامع شوشتر نو که در اسفندماه 1352 به معماران داض واگذار شد، (عملاً تاریخ شروع آن را سال 1353 لحاظ می­دارند) به‌عنوان شهری جدید در جوار شهر کهن در نظر گرفته شد.

نام پروژه: طرح جامع شهر شوشتر، 1352
معمار: کامران دیبا

این پروژه اثری است از کامران دیبا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار کامران دیبا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!