طرح جامع شهر دزفول، 1352

دزفول از شهرهای تاریخی در 50 کیلومتری شوش است و با سابقه‌ای مرجوع به دوره‌ی ساسانی در استان خوزستان واقع شده است. شهر دزفول مشرف به رودخانه‌ی دز و در ارتفاع 25 متری از سطح این رود بنا شده و می‌توان گفت که از دو قسمت اصلی تشکیل یافته است: بخش قدیمی که شامل بهترین نمونه‌های ساختمان‌های آجری‌ست و دیگری، قسمت مدرن که بافت آن کاملاً با بخش قدیمی مغایرت دارد و به صورت شبکه‌ی شطرنجی است. در بهمن‌ماه سال 1352 که طرح جامع شهر به مهندسین مشاور داض محول شد، دزفول در مرکز فعالیت سازمان‌های کشت و صنعت خوزستان قرار داشت. یکی از اهداف اصلی طرح جامع، اتصال دزفول به اندیمشک (در فاصله‌ی 8 کیلومتری) به وسیله‌ی ساخت شهرکی مدرن در بین این دو شهر بود و هدف دیگر، حفظ و ترمیم بافت کهن این شهر بیان شد.

نام پروژه : طرح جامع شهر دزفول، 1352
معمار: کامران دیبا

این پروژه اثری است از کامران دیبا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار کامران دیبا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!