طرح جامع شهر برازجان، 1353

در سال 1353 ارائه‌ی طرح جامع برازجان به مهندسین مشاور داض سپرده شد. شهر در آن زمان حدود 70 کیلومتر از بندر بوشهر فاصله و در استان ساحلی بوشهر قرار داشته و حدوداً 32,000 نفر جمعیت داشت: شهری روستاگونه که اکثر ساکنینش به کشاورزی یا مشاغل وابسته به آن می‌پرداختند. به طور کلی اساس شهر بر پایه‌ی کشاورزی و صنایع وابسته به آن استوار بود.
برازجان در ضمنِ تقسیم شدن به محلات مختلف، از نظر ویژگی‌های فیزیکی، حالتی روستایی داشت و با آنکه جمعیت زیادی را در خود جای داده بود، تا آن زمان از تأسیسات و تجهیزات عمده و اصلی شهری بی‌بهره بود.
با آگاهی به اهمیت صنعت کشاورزی سیستم اقتصاد شهر و لحاظ نمودن کمبود مواد غذایی در سطح استان در زمان مذکور، امید بود تا ارتقای کیفیت و میزان فعالیت‌های کشاورزی و فعالیت‌های وابسته، اقتصاد شهر رونقی قابل‌‌توجه به خود بگیرد و در پی آن نیز کمبودهای خدماتی تقلیل یابد، به طوری که در آینده‌ی نزدیک برازجان به یک مرکز تولید مواد غذایی مبدل گردد.

نام پروژه: طرح جامع شهر برازجان، 1353
معمار: کامران دیبا

این پروژه اثری است از کامران دیبا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار کامران دیبا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
باغ دلگشا اثر کامران دیبا