طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گنبد

نام پروژه: طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گنبد
اثر: مهندسین مشاور تجیر

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور تجیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار تجیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!