طراحی داخلی پنت‌هاوس سالزبورگ، اثر استودیو حریری و حریری

معماری معاصر ایران :مسکونی، طراحی داخلی  

______________________________________            

نام پروژه : طراحی داخلی پنت‌هاوس سالزبورگ
معماران : گیسو و مژگان حریری

این پروژه اثری است از دفتر معماری حریری و حریری
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری حریری و حریری در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!